Priemerná mesačná mzda v Banskobystrickom kraji stúpla. Dosiahla 914 eur

Čísla, ktoré budú mnohých zaujímať. Koľko v priemere zarábali ľudia v jednotlivých okresoch nášho kraja?

Ilustračný obrázok k článku Priemerná mesačná mzda v Banskobystrickom kraji stúpla. Dosiahla 914 eur
Zdroj: TASR

Podľa údajov Štatistického úradu SR v Banskobystrickom kraji v roku 2017 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v kraji 914 eur. Za úrovňou priemernej mesačnej nominálnej mzdy v SR za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac zaostala o 19,8 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla priemerná mzda v kraji o 4,7 %.

Okres za okresom

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti v kraji sa najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy dosiahla v oblasti informácie a komunikácie. Najnižšia úroveň mzdy bola v odvetví administratívne a podporné služby. Celkovo v jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako priemer v kraji.

Medziročne priemerná nominálna mzda najvýraznejšie vzrástla v oblasti IKT, stavebníctve, ostatných činnostiach a ubytovacích a stravovacích službách. Naopak najviac klesla v odborných, vedeckých a technických činnostiach a vo finančných a poisťovacích činnostiach.

Z územného hľadiska sa najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy dosiahla v okresoch Žiar nad Hronom (1 028 €), Banská Bystrica (986 €), Brezno (952 €), Žarnovica (943 €), Zvolen (929 €) a Banská Štiavnica (913 €). Najnižšia priemerná mzda bola v okresoch Veľký Krtíš (676 €) a Rimavská Sobota (713 €). V rámci Banskobystrického kraja sa nachádzalo pod úrovňou priemernej mesačnej mzdy kraja osem okresov.

Ktoré odvetvia dominovali?

V podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac zamestnaných bolo v priemere 135 724 zames­tnancov. Údaje sú získané podnikovou metódou, to znamená, že údaje spravodajskej jednotky sú zahrnuté v okrese sídla podniku. V porovnaní s minuloročnou skutočnosťou stúpol priemerný evidenčný počet zamestnancov v kraji o 1,33 %.

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti prevládala zamestnanosť v priemysle, čo predstavovalo 28,54 % zamestnancov kraja. V priemyselných podnikoch kraja pracovalo v sledovanom období v priemere 38 733 zamestnan­cov. Z uvedeného počtu najviac zamestnaných bolo vo výrobe a spracovaní kovov, vo výrobe kovových konštrukcií, vo výrobe motorových vozidiel, strojov a zariadení, ďalej vo výrobe potravín, nábytku, vo výrobe ostatných nekovových minerálnych výrobkov, elektrických zariadení a v spracovaní dreva.

Zamestnanosť v priemysle v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla v kraji o 1,5 %. Na zamestnanosti kraja sa výraznejšie podieľalo aj odvetvie verejnej správy, obrany a povinného sociálneho zabezpečenia (15,1 %), oblasť vzdelávania (13,41 %), doprava a skladovanie (13,01 %), zdravotníctvo a sociálna pomoc (9,04 %), obchod (7,64 %) a odvetvie pôdohospodárstva (3,82 %).

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR