Okresný súd v Bystrici hľadá nové posily. V hre je až 20 miest úradníkov

Zháňate si prácu? Okresný súdu v Banskej Bystrici posilňuje kapacity. Čo je dôvodom a aké sú kritériá na uchádzačov?

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Okresný súd v Bystrici hľadá nové posily. V hre je až 20 miest úradníkov
Zdroj: TASR

V súvislosti s očakávanými zmenami pri exekúciách a platobných rozkazoch vyhlásil Okresný súd v Banskej Bystrici výberové konanie na 20 miest vyšších súdnych úradníkov. Vybraní uchádzači budú súčasťou tímu nového špecializovaného pracoviska zameraného na vybavovanie exekučnej agendy a upomínacieho konania.

Aktuálne sú v legislatívnom procese zmeny týkajúce sa exekučnej agendy a platobných rozkazov, ktoré presadzuje podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská. Novela Exekučného poriadku predpokladá vytvorenie jediného exekučného súdu na Slovensku, ktorým má byť Okresný súd v Banskej Bystrici. Rovnako aj zmeny v upomínacom konaní počítajú s vytvorením jedného špecializovaného pracoviska, ktoré sa bude zaoberať výhradne platobnými rozkazmi. Toto pracovisko má byť rovnako pod OS v B. Bystrici.

Čítajte tiež: Bicyklom z Podlavíc po Hušták? Nová cyklotrasa už vo fáze stavebného povolenia

Zmeny znamenajú zlepšenie prístupu ľudí k spravodlivosti. Aby sa čím skôr dostali do praxe, je potrebné súd aj personálne posilniť. Predseda OS v B. Bystrici preto vyhlásil výberové konanie na obsadenie miest vyšších súdnych úradníkov.

Uchádzači o uvedenú pozíciu by mali spĺňať nasledovné kritériá:

  • vek minimálne 18 rokov;
  • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo.

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej časti. V prípade záujmu o pozíciu je potrebné zaslať písomnú žiadosť (spolu s požadovanými dokladmi) najneskôr do 30. septembra 2016 (vrátane) na adresu: Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28 975 59 Banská Bystrica. Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne OS B. Bystrica. Výberové konanie sa uskutoční 10. októbra 2016.

Čítajte tiež: Víkendový PREHĽAD pre Bystričanov. Šikovný ťahák s 10 akciami na voľné dni

Zdroj: TASR

Odporúčame