Na 10 ľudí v meste sa usmialo šťastie: Aha, ako sa Bystričania dostali k novej práci...

Boli dlhodobo nezamestnaní, no teraz sa konečne dočkali! V Banskej Bystrici podpísali nové pracovné zmluvy desiati uchádzači o zamestnanie. Pozrite, kde našli svoje uplatnenie.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Na 10 ľudí v meste sa usmialo šťastie: Aha, ako sa Bystričania dostali k novej práci...
Zdroj: Dnes24.sk

1. júla 2015 sa na pôde Mestského úradu v Banskej Bystrici slávnostne podpisovali pracovné zmluvy v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“. Projekt vyhlásilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podporuje pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania.

Pri realizácii národného projektu sa bude aplikovať nástroj politiky zamestnanosti s názvom „medzitrh práce“. Cieľom je okrem zamestnania poskytnúť ľuďom aj pomoc. Tento nástroj rieši prechod od nezamestnanosti na otvorený trh práce.

„Mesto Banská Bystrica, v rámci svojej sociálnej politiky, má záujem riešiť jeden z najväčších sociálnych problémov a síce dlhodobú nezamestnanosť. Okrem toho, že sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny snažíme pomôcť uchádzačom o zamestnanie, táto činnosť prispieva aj k zlepšovaniu kvality života v meste. Vďaka naplánovaným prácam bude Banská Bystrica čistejšia a krajšia,“ hovorí Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Desiati vybraní zamestnanci, zaradení ako pomocní pracovníci, podpísali pracovnú zmluvu s Podnikom medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. V rámci projektu budú natierať hrdzavé zábradlia v štyroch lokalitách Banskej Bystrice. Šiesti uchádzači o zamestnanie budú v rámci dobrovoľníckej služby vykonávať ako aktivisti medzitrhu práce dohľad nad pomocnými pracovníkmi.

„Banská Bystrica realizovala pilotný projekt Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, kde sme boli úspešní. Dnes nadväzujeme na tieto úspechy využitím ďalších nástrojov. Verím, že výsledky budú rovnako dobré. Dúfam, že pomôžeme niektorým ľuďom nájsť si prácu aj po skončení projektu a prostredníctvom riešenia dlhodobej nezamestnanosti prispejeme k skrášleniu mesta,“ objasňuje vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica, Mária Filipová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame