Veronika Kalinová Rôzne

Boj proti výstavbe elektrárne: Rozhodnutie súdu starosta Trnavej Hory za víťazstvo nepovažuje

Rozhodnutie Krajského stavebného úradu o umiestnení Malej vodnej elektrárne (MVE) Jalná Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Ilustračný obrázok k článku Boj proti výstavbe elektrárne: Rozhodnutie súdu starosta Trnavej Hory za víťazstvo nepovažuje
Zdroj: TASR

Žalobu o preskúmanie zákonitosti spomínaného rozhodnutia podali odporcovia MVE, o.z. Hron pre spoločné rieky, obec Trnavá Hora a Slovenský rybársky zväz.

„V tomto prípade správny orgán nepredložil v stanovenej lehote správny spis a neurobil tak ani po tom, ako odpadol dôvod prerušenia konania, t.j., že konanie o proteste prokurátora bolo skončené rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. januára 2014. Dôvod na prerušenie konania teda odpadol a žiadny iný podľa platnej právnej úpravy neexistoval,“ uviedla na margo rozsudku hovorkyňa krajského súdu Nina Spurná.

Starosta nepovažuje rozsudok za víťazstvo

Kompetencie bývalého krajského stavebného úradu prevzal od januára 2013 Okresný úrad v Banskej Bystrici. Podľa Janky Mylbachrovej, vedúcej odboru výstavby a bytovej politiky banskobystrického okresného úradu, nemohol úrad spisový dokladový materiál krajskému súdu včas doručiť, pretože ešte nebol vrátený z rozkladovej komisie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR).

Starosta obce Trnavá Hora Ján Harman nepovažuje rozsudok krajského súdu za víťazstvo, keďže neposudzoval a nerozhodol na základe argumentov a pripomienok odporcov, ale pre nedoručenie spisového materiálu. „Ak by v konaní o územné rozhodnutie žiadateľ pokračoval aj naďalej a bolo by vydané v náš neprospech, tak naše stanovisko je nemenné a opätovne by sme sa obrátili na súd,“ podotkol v tejto súvislosti.

Obyvatelia výstavbu nechcú

Boj proti výstavbe MVE v katastroch obcí Trnavá Hora a Pitelová v okrese Žiar nad Hronom sa začal ešte v roku 2011. Ich obyvatelia majú obavy zo zatápania domov, zdvihnutia hladiny spodných vôd a potenciálnych povodní z ľadových krýh. Voči výstavbe podali niekoľko desiatok odvolaní, spísali petície, obecné zastupiteľstvá prijali proti elektrárni aj uznesenia.

MVE Jalná chce postaviť firma ZUS servis zo Žiaru nad Hronom. V katastri Trnavej Hory, časti Jalná, navrhuje postaviť ľavobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a v katastri Pitelovej budovu elektrárne s haťou, rybovodom a prístupovou cestou, pravobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok, ako aj dva objekty na reguláciu vody v starom ramene Hrona. Elektráreň má mať tri turbíny a ročne vyrábať priemerne 5590 MWh energie.

Výstavba za 5 miliónov eur

Jej výstavba by mala trvať približne dva roky a náklady na ňu investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie odhadol približne na päť miliónov eur. Výstavba MVE Jalná je podľa slov konateľa ZUS servis Slavomíra Pilnika v štádiu prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie. Rozhodnutie o umiestnení stavby je práve jedným z podkladov potrebných pre stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Pitelová a potvrdil vtedajší Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici. Proti nemu vydala protest Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici. Stavebný úrad protestu nevyhovel a posunul rozhodnutie na MDVRR, ktoré rozhodlo, že protestu prokurátora tiež nevyhovie. Proti tomuto rozhodnutiu rezortu dopravy podali zmieňovaní účastníci konania rozklady. Minister dopravy Ján Počiatek ich však koncom roka zamietol a v januári tohto roka nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM