Poplatky za zvery z pod cecka aj od ťarchy pešiakov... Pozrite, za čo všetko sa kedysi na bystrickom trhu vyberali peniaze

Tradícia trhov v meste pod Urpínom je už poriadne stará. Súpis miestnych trhových poplatkov spred desiatok rokov, však môže v súčasnosti mnohým znieť až komicky. Veď posúďte sami!

Jakub Forgács

Jedným z dôležitých príjmov miest boli kedysi aj trhové poplatky. Mestá si ich výšku riešili individuálne a s prihliadnutím na charakter regiónu. V tomto zmysle je určite zaujímavá i „Tarifa miestnych poplatkov mesta Banská Bystrica“ z roku 1924, ktorú vám prinášame v odpise i s dobovými odlišnosťami v pravopise. Na rozdiel od poplatkov, ktoré vyberá naše mesto od predajcov v súčasnosti, sa značne líšili. Veď sa pozrite sami:

I. Od zvierat.

 • a./ od kusa rôžného statku.......... 2 Kčs.
 • b./ od kusa koňa.......... 2 Kčs.
 • c./ od kusa telata z pod cecka, kozy, ovce.......... -,50 h
 • d./ od kusa žriebäta, somára, mulice.......... 1Kč.
 • e./ od kusa ošípanej: chudá 1.-, vykŕmená 2.-..........1 – 2Kč..
 • f./ od kusa prasaťa alebo baranca z pod cecka.......... -,40h.
 • g./ od kusa morky a husy.......... -,40h.
 • h./ od kusa kohúta, sliepky, kačky.......... -.30h.
 • i./ od kusa kuraťa, holuba.......... -.10h.
 • j./ od kusa diviny, ako srňa a pod.......... 1Kč.

II. Od ťarchy pešiakov, keď tovar v ruke držia.

 • a./ od každodenných potravných článkov, ako mäso, múka, ovocie, zemiaky.......... -.50h.
 • b./ od masla a tvarohu od klg.......... -.20h.
 • c./ od smotanky od litra.......... -,20h.
 • d./ od mlieka za každý liter.......... -,04h.
 • e./ od vajca.......... -,02h.

III. Od predaja z voza, bez ohľadu na jakosť tovaru na voze sa nachádzajúceho.

 • a./ od voza jedným ťažným dobytkom.......... 3.-Kč.
 • b./ od voza dvoma ťažnými dobytkami.......... 4.-Kč.
 • c./ od voza troma ťažnými dobytkami.......... 5.-Kč.

IV. Od káry človekom alebo jedným ťažným

 • DOBYTKOM ťahanej bez ohľadu na tovar .......... 1.50Kč.

V. Pri predaju v šiatre za každý m2 zaujatého priestora.

 • priestora bez ohľadu na jakosť tovaru.......... -.50h.

VI. Pri predaji na laviciach alebo lešeniach

 • za každý m2 zaujatého priestoru bez ohľadu na jakosť tovaru… -.50Kčs.

VII. Pri predaji na zemi za m2 zaujatého priestora.

 • a./ od každodenných potravných článkov ako mäso, múka, ovocie, zemiaky.......... -.40Kčs.
 • b./ od iných.......... -.50Kčs.

VIII. Miešané.

 • a./ od komédiantov za každý započatý deň za zaujatý m2 do 200m2.......... -.50Kčs. | vyše 200 m2.......... -.25Kčs.
 • b./ od brúsičov za každý započatí deň.......... 1,– Kčs.
 • c./ od kupcov obrazných za každý započatý deň za 1. m2.......... -.80 Kčs.
 • d./ od kolotočov za každý započatý deň za 1. m2.......... -.50 Kčs.
 • e./ od podomových kupcov za každý započatý deň.......... 1.- Kčs.
 • f./ od búdov predstavenia za každý započatý deň za 4. m2.......... -.50 Kčs.
 • g./ od všetkých tých, ktorí na trhu sem i tam chodiac predávajú.......... 1.- Kčs.
 • h./ od prázdnych vozov.......... 1.-
 • i./ od surových koží: a./ za ovčiu, telacú a koziu.......... -.40 Kčs. | b./ za koňskú a hovädziu.......... -.80 Kčs. | c./ za irchu.......... -.80 Kčs.

IX. Poznámky.

 • a./ V meste stále bývajúci priemyselníci, ktorí svoje vlastné výrobky na verejné námestie donášajú, a tí mestskí obyvatelia ktorí ich vlastne pestované poľnohospodárske plodiny odpredávajú, od všetkých poplatkov sú oslobodení.
 • b./ Miestny poplatok len po faktičnom zaujatí označeného /prípadne ohradeného/ trhového priestoru sa môže vyberať.
 • c./ Od tých vozov, na ktorých tovar na trh bol dovezený, alebo s ných složený, len v tom páde sa má platiť mietné a len základe bodu h./ odst. VIII. /t.j. od prázdneho voza/ keď tieto vozy aj po složení ťarchy stále narhu ostanú.
 • -d. / Od ťažného dobytka do voza alebo do jama zapriahnutého len na priestore dobyťčého trhu sa môže miestné požadovať a len v tom páde, keď zviera samo tiež má byť odpredané.
 • e./ Od vozov, ktoré trhový ľud dovážajú, len v tom páde sa môže miestné brať a len na základe bodu h./ VIII. odst./ keď tieto stále na trhu ostanú a tam miesto zaujajú.
 • Číslo: 235/1925 – Tato tarifa schválená bola v zasadnutí zastupiteľského v sboru mesta Banskej Bystrice pod číslom 218/1924, výb. zo na 23-ho decembra 1924.

Pod dokumentom sú podpísaní Ján Šteiner, vedúci notár a Hanzlík v.r. starosta.

Čítajte tiež:

Aj k takýmto pikoškám došlo na bystrickom trhu: Predaj zlého masla i falošné mince v obehu

Návrat do slávnej histórie Bystrice: Keď pod Urpínom vyrástol naj skokanský mostík v Československu!

Zábery, ktoré by bola škoda nevidieť: Zaspomínajte si, ako vyzerala Bystrica pred desiatkami rokov

V Bystrici kedysi prevládali nemčina aj maďarčina: Ako sa volali známe ulice či námestia pred stovkami rokov?

Pozoruhodnosť, o ktorej vie iba málo Bystričanov: Takýto zemepis uzrel svetlo sveta v našom meste!

Cenník bystrického hotela z čias dávno minulých: Koľko kedysi pod Urpínom stálo ubytovanie, či pivo!

Bystrica v prúde času zažila vzostupy aj pády: 10 historických míľnikov, ktoré formovali naše mesto

Dominanta nášho námestia v prúde času: História Hodinovej veže, ktorú nepoznajú ani mnohí Bystričania

Zdroj: Permon.eu

Foto: ilustračné

Odporúčame