Martin Károly Rôzne

Stavbe vyťaženej križovatky budú predchádzať asanácie a preložky sietí

Zvolen 1. decembra - Asanácie a preložky inžinierskych sietí budú predchádzať samotnej výstavbe mimoúrovňovej križovatky na križovatkách ciest I/50 a I/66 v zvolenskej časti Neresnica. Stavbu ako víťaz súťaže začne realizovať už v týchto dňoch spoloč

Ako informoval riaditeľ spoločnosti Luděk Borový, následne budú realizované jednotlivé vetvy križovatky a rekonštrukcie ciest. Celá stavba by mala byť ukončená do 24 mesiacov.

Podľa zhotoviteľa sa jedná o náročnú stavbu z pohľadu zvládnutia usmernenia dopravy. Cesta I/50 je totiž vysoko zaťažená. Postup výstavby je preto navrhnutý po dopravne vhodných úsekoch, s možnosťou dočasného premiestnenia autobusových zastávok. Prístupy na pozemky a do priemyselných areálov sú zabezpečené, a v prípade nutnosti budú operatívne riešené na mieste stavby.

Stavba sa realizuje bez vylúčenia verejnej premávky. Táto bude usmernená v jednotlivých etapách výstavby prenosným dopravným značením a obchádzkovými cestami. V určitých etapách výstavby bude ale nevyhnutné krátkodobo úplne uzavrieť prejazd týmto miestom a dopravu odkloniť na obchádzkové koridory.

Potreba výstavby mimoúrovňovej križovatky bola vyvolaná tým, že existujúca cesta už kapacitne ani kvalitatívne nevyhovovala. Veľkou prekážkou dopravy bola aj svetelne riadená križovatka ciest I/50 a I/66. Neustály nárast dopravy v posledných rokoch už niekoľkonásobne prekročil pôvodné parametre záťaže, na ktoré bola cesta I/50 navrhovaná a postavená. V mieste križovania týchto ciest bolo v roku 2005 pri sčítaní dopravy zaznamenaných 31.536 križovat­kových prejazdov. Dopravná výkonnosť terajších úrovňových križovatiek bola už v roku 2005 prekročená o 18 % podľa kapacitného posúdenia. Tieto údaje ešte v roku 2010 vzrástli. Navyše, cesta I/50 už v súčasnosti vykazuje zníženú prevádzkovú spôsobilosť s výskytom množstva deformácií.

Okrem samotnej rekonštrukcie úsekov ciest I/50 a I/66 a výstavby mimoúrovňovej križovatky stavba rieši napríklad aj most na železničnej trati Zvolen – Šahy, most nad potokom Neresnica, oporný múr pri ceste I/66 či protihlukovú stenu pri ceste I/66. Spoločnosť Stavby mostov Slovakia by mala postaviť mimoúrovňovú križovatku za vysúťaženú sumu približne 7,5 milióna eur s DPH.

Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Pavla Pavláska by stavba mimoúrovňovej križovatky mala výrazne znížiť nehodovosť na danom úseku a značne zlepšiť aj ekológiu.

Zdroj: TASR

[color=#ff0000]­Súvisiaci článok [link=http://www­.zvolen24.sk/clan­ky?extend.119956_Za­cala-stavba-pretazenej-krizovatky-v-Neresnici.77]Začala stavba preťaženej križovatky v Neresnici[/link]

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM