Martin Károly Kremnica

EXLUZÍVNE: Prečítajte si list Ortacu primátorke...

Astoneco, firma poverená Ortac Resources na založenie diskusného fóra o výhodách a nevýhodách ťažby zlata, reaguje na otvorený list primátorky Kremnice, Zuzany Balážovej. Ostro nesúhlasia s jej podaním. Prečítajte si exkluzívne list spoločnosti Aston

Ilustračný obrázok k článku EXLUZÍVNE: Prečítajte si list Ortacu primátorke...
Foto: Martin Károly

John Aston, riaditeľ poradnej spoločnosti astoneco managment, reaguje na článok uverejnený na oficiálnej mestskej web stránke. Svoju reakciu najprv poslal primátorke Zuzane Balážovej. Odpoveď ale zatiaľ nebola zverejnená. ** Celý pôvodný text z kremickej webky si môžete prečítať [link=http://www­.kremnica.sk/2012/08/­27/primatorka-okruhly-stol-ortac-bude-nelegitimny/]TU[/lin­k]!**

[color=#3333ff]­Vážená pani Zuzana Balážová, primátorka Kremnice, ďakujem Vám za odpoveď na môj list. Keďže ste v ňom vzniesli celý rad otázok, ktoré určite trápia nielen Vás, som rád, že Vám na ne môžem odpovedať.[/color]

V liste ma citujete: „Akýkoľvek projekt spojený s nerastným bohatstvom musí byť riadený miestnou komunitou“.

[size=14][color=#cc0000]­Vaša otázka[/color][/si­ze]
Naozaj si myslíte, že nejaká ťažobná spoločnosť bude súhlasiť s tým, aby projekt jej ťažby riadila miestna komunita?

[color=#cc0000]­[size=14]Odpo­veď [/color] Ortac súhlasil s tým, že jeho projekty budú pod kontrolou komunity. Kontrolovať neznamená manažovať. Kontrola (dohľad) bude prakticky vychádzať z okrúhleho stola „komunita – samospráva – podnikatelia", kde má komunita väčšinu. Medzi slovami riadiť v zmysle usmerňovať, kontrolovať, dohliadať, a riadiť v zmysle manažovať je rozdiel.

Ortac súhlasí s Vami v tom, že musí byť zodpovedný za úspešné riadenie, teda manažovanie, akéhokoľvek projektu, keďže dodáva požadovanú technológiu, know-how a financovanie. Pokiaľ ide o komunitný dohľad, bude sa týkať tých aspektov, ktoré budú mať na komunitu akýkoľvek dopad a úžitok z nich.

Rozsah takejto kontroly (dohľadu) pôjde tak ďaleko, že komunita môže mať zmluvné právo zmeniť alebo dokonca zastaviť už prebiehajúce práce..

[blockquote]Ortac si uvedomuje, že ak má mať komunita kontrolu, musí mať prístup k všetkým relevantným informáciám. Žijeme v dobe, keď by informácie mali byť demokraticky prístupné, čo je aj základom vzájomnej dôvery. A vzájomná dôvera je základom dobrého podnikania a obchodu. [/blockquote]

Ortac si uvedomuje, že partnerstvo medzi komunitou, samosprávou a podnikateľmi je jediný možný základ pre udržateľnú ekonomickú činnosť. Jeho alternatívou by totiž bolo jednoznačne neúnosné riziko vzhľadom na už realizované investície..

[color=#cc0000]­[size=14]Vaša otázka[/color]
**V súvislosti s Vašim „Kremnickým fórom“ očakávate, že Ortac Resources nebude mať nad ním kontrolu. Veď ho budete viesť Vy – spoločnosť Astoneco – najatá Ortacom. Ako môže byť takéto fórum nezávislé? **

[size=14][color=#cc0000]­Odpoveď[/size] V prvom rade spoločnosť astoneco management nebola Ortacom „najatá“, ale bola Ortacom poverená, a to je kľúčový rozdiel.** Firma ako astoneco môže fungovať výlučne na báze najvyššej osobnej a firemnej integrity, serióznosti na všetkých úrovniach. Ináč stratí svoje opodstatnenie a dôvod na existenciu, keďže nebude mať čo ponúknuť. Ortac a astoneco musia mať v rozhodovacej skupine tohto Fóra menšinu.**

Ak by to malo byť opačne, vzniklo by riziko, že Ortac investuje financie do projektu, ktorý nie je pre komunitu prínosom, keďže by Fórum fakticky nereprezentovalo názory komunity. To by znamenalo, že celý projekt by sa stal ekonomicky nerentabilný, aj kvôli veľkému riziku časových posunov a súdnych sporov.

Úlohou spoločnosti astoneco je toto Fórum naštartovať, a pomôcť ho riadiť v súlade s demokraticými hodnotami Európskej únie, Aarhuského dohovoru a inými platnými pravidlami. Ako sme už predtým uviedli, chceli by sme toto Fórum založiť v partnerstve s Vami, alebo dokonca s Vami osobne vo vedúcej pozícii.

[size=14][color=#cc0000]­Vaša otázka[/size]
A naozaj si myslíte, že miestna komunita dokáže kontrolovať prípravu a priebeh projektu a že jej to ťažobná spoločnosť umožní?

[color=#cc0000]­[size=14]Odpo­veď [/color]
Áno – s tým, že bude treba urobiť dôležité prípravné práce, medzi ktoré bude patriť aj: [blockquote]- zmluva obsahujúca dohodu o dopade a výhodách, ktorá pokryje, okrem iného, aj prijateľnú a neprijateľnú úroveň dopadov a výhod z perspektívy všetkých zúčastnených

  • zastupiteľská rada Fóra “komunita – samospráva – podnikatelia”, ktorá bude zodpovedná za prijímanie rozhodnutí po tom, ako sa uskutoční dialóg
  • plná transparentnosť informácií medzi partnermi, aby rozhodnutia boli informované, t.j. založené na plnej informovanosti všetkých strán
  • dôvera a vzájomná zodpovednosť medzi partnermi, aby sa to všetko, o čom hovoríme vyššie, mohlo uskutočniť[/bloc­kquote]

    Vo svojom liste ma citujete: „Ortac Resources potrebuje skutočný dialóg, aby mohol zistiť, kde a ako by mal investovať“.

[color=#cc0000]­[size=14]Vaša otázka[/size][/co­lor]
Ortac Resources na svojej web-stránke uvádza ako jediný zámer v Kremnici ťažbu zlato-strieborných rúd. Nedočítala som sa, že by chcel investovať inde. Má to byť zasa len háčik, na ktorý sa máme chytiť?

[color=#cc0000]­[size=14]Odpo­veď[/color]
Na webstránke Ortacu sú uvedené niektoré základné ťažobné riešenia, ktoré sú pre ťažbu zlata a striebra zo zeme rentabilné technicky i ekonomicky. Sú založené na technickej práci, ktorá už bola vykonaná, ako aj na výsledkoch vyplývajúcich z odkúpenia Kremnice Gold Ortacom.

[blockquote]To však v žiadnom prípade neobmedzuje rozsah investícií Ortacu. Koniec-koncov, s peniazmi Ortacu sa budú realizovať jedine tie investície, ktoré sa vyberú v partnerstve s komunitami, ktorých sa budú týkať.[/blockquote]

Všetky investície, ktoré momentálne prichádzajú do úvahy, oznámi Ortac počas septembra alebo októbra, tak ako to Ortac uviedol na svojej tlačovej konferencii 19. júla. Na margo webstránky si dovoľujem poukázať na to, že prezentácia investorom, z ktorej ste použili fotografie, je stále na stránke Ortacu a nebola stiahnutá, ako uvádzate vo svojom liste. (citujem: “Poznámka: Prezentácia pre akcionárov bola po odoslaní tohto mailu Johnovi Astonovi z webu ORTAC vymazaná.”)

[size=14][color=#cc0000]­Vaša otázka[/color][/si­ze]
Opakovane tvrdím, že Ortac Resources má dve tváre. Jednu, ktorú ukazuje obyvateľom Kremnice – milú, ústretovú, so sladkými rečami o úprimnosti a snahou komunikovať. Druhú, ktorú ukazuje svojim akcionárom, keď ich informuje o svojich cieľoch a razantných krokoch, ktoré vedú k ťažbe zlata a striebra v Kremnici, pričom im sľubuje významné zisky.

[color=#cc0000]­[size=14]Odpo­veď[/color] Je pravda, že ak by si to komunita želala, a keby sa urobilo zadosť všetkým environmentálnym, technickým a ekonomickým obmedzeniam, potom by bolo zlato a striebro súčasťou investícií navrhnutých Ortacom. No vzhľadom na predchádzajúce problémy s veľkým projektom, ktorý navrhli Kanaďania, by bolo nerozvážne zamerať sa iba na zlato a striebro.

A máte pravdu – žiadna investícia sa nedá pritiahnuť bez toho, aby mala návratnosť, aspoň trochu vyššiu než Vám požičia banka. Ak máte dojem, že Ortac má dve tváre – urobíme všetko pre to, aby na internete ukázal všetky aspekty reality spojenej s Kremnicou. Aby sa to nestalo, privítame Vašu pomoc a podnety.

[color=#cc0000]­[size=14]Vaša otázka[/color]
Napokon, čo robí Vaša dcérska spoločnosť Kremnica Gold Mining? Vytrvalo sa usiluje získať povolenie na Otvárku, prípravu a dobývanie v Šturci. Povoľovací proces je pozastavený len vďaka žalobe občianskeho združenia Kremnica nad zlato."

[size=14][color=#cc0000]­Odpoveď[/size] Minulý rok Kremnica Gold Mining, pod vedením Kremnice Gold, predložila žiadosť o povolenie na takzvanú malú ťažbu, v súlade s požiadavkami uvedenými v licencii (POPD). Keď sa tento proces raz začne, musí sa doviesť až do konca.

Predpokladáme, že úrady sa ním budú zaoberať v bežných hraniciach zákona. Pozícia Ortacu v tejto veci je, že aj keď nebola striktne nevyhnutná, jednoznačne nebola dosť transparentne komunikovaná, a je poučením pre všetkých.

Ako možno už viete z početných stretnutí organizovaných Obvodným banským úradom na túto tému, táto ťažba je naozaj minimálna, a je trochu zavádzajúce porovnávať ju s projektom ekonomicky rentabilnej ťažby rúd, o ktorom je reč.

Ak OZ Kremnica nad zlato chce naozaj pomôcť Kremnici a okolitým komunitám, potom by možno mohlo svoje zdroje použiť trochu konštruktívnejšie. K tomuto hodnotovému posúdeniu by som sa vôbec nevyjadril, keby ste to nespomenuli Vy.

OZ Kremnica nad zlato odmieta dialóg, čo je samo osebe pochybné. Udržateľný rozvoj vždy obsahuje výzvu, a tá si vyžaduje veľa práce a dialógu, nie skrývanie sa za slovami, vyhláseniami a letákmi. Podľa mňa ak OZ naozaj záleží na udržateľnom rozvoji, potom pýtať sa, klásť ťažké otázky, konfrontovať a argumentovať, to je prístup, ktorý by ukázal jeho úprimnú oddanosť veci.

[color=#cc0000]­[size=14]Vaša otázka[/color]
Pýtam sa teda, kde je úprimnosť? Naozaj si myslíte, že Kremničania sú takí hlúpi, že Vám naletia na Vaše sladké reči?

[color=#cc0000]­[size=14]Odpo­veď[/color] V Kremnici som stretol a spoznal veľa, veľa ľudí, ktorých si veľmi vážim. Som si istý, že by neuverili nijakým sladkým rečiam, ani by sa nedali zmanipulovať. Aj naďalej budem počúvať všetkých, budem úprimný a otvorený dialógu, pretože chcem napomôcť k tomu, aby toto srdce Európy pulzovalo životom.

[color=#cc0000]­[size=14]Svoj list uzatvárate slovami[/color]
Veľmi by som ocenila, keby ste konečne pochopili, že Vám nemôžem dôverovať."

[size=14][color=#cc0000]­Odpoveď[/size] So všetkou úctou k Vám, pani primátorka, nepoznáte ma. A preto je pochopiteľné, že mi nemôžete dôverovať. Bolo by nerozumné dôverovať tým, ktorých nepoznáme.

Ale som si istý, že každý z nás môže by zodpovedný za svoju osobnú a spoločenskú integritu. A dúfam aj, že časom si začneme vzájomne dôverovať, keď uvidíme, že v skutočnosti veríme tomu istému:

[blockquote]ak máme vyjsť v ústrety výzvam spoločnosti, prispieť k ochrane prírody a rozvoju, potrebujeme rôzno-názorovú, silnú zostavu, ktorá spolupracuje a ťahá za jeden povraz.[/bloc­kquote]

S úctou, John Aston astoneco management

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM