Ilustračný obrázok k článku Bystrica chce obsadiť voľné miesta: Aké sú VÝHODY a POŽIADAVKY na uchádzačov?
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Bystrica chce obsadiť voľné miesta: Aké sú VÝHODY a POŽIADAVKY na uchádzačov?

Hľadáte si prácu alebo chcete vyskúšať zmenu? Pod Urpínom zháňajú nové opatrovateľky.

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Bystrica chce obsadiť voľné miesta: Aké sú VÝHODY a POŽIADAVKY na uchádzačov?

Hľadáte si prácu alebo chcete vyskúšať zmenu? Pod Urpínom zháňajú nové opatrovateľky.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica chce obsadiť voľné miesta: Aké sú VÝHODY a POŽIADAVKY na uchádzačov?
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača/ku na pozície Opatrovateľ/ka a Úseková opatrovateľka. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informovalo na oficiálnom webe mesta.

Opatrovateľ/ka

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria: V zmysle zákona č.448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách:

 • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Náplň práce:

 • vykonávanie opatrovateľskej činnosti a starostlivosť o klientov v zariadení pre seniorov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,

Informácie pre kandidáta

Predpokladaný termín nástupu: 01.04. 2023

Pracovisko: Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10 – počet voľných pracovných miest: 1

Pracovisko: Stredisko sociálnych služieb, 9. mája 74 – počet voľných pracovných miest: 1

Platové zaradenie: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní vo verejnom záujme

Termín uzávierky žiadostí uchádzačov o pracovnú pozíciu: 15.03.2023

Ponúkané výhody:

 • stravné lístky
 • dovolenka navyše nad rámec zákona
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • odmeny pri životnom jubileu 50. a 60. rokov
 • príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, noci a za sviatok

Žiadosti spolu so životopisom je potrebné doručiť na adresu: Mesto Banská Bystrica, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská, 048/4330121, e-mail: denisa.lapsanska@banskabystrica.sk

Úseková opatrovateľ/ka

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • úplné stredné vzdelanie v odbore praktická/zdra­votná sestra
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Druh práce a stručná charakteristika:

 • vykonávanie úkonov opatrovateľky v zariadení sociálnych služieb (ďalen „ZSS“)
 • realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb
 • poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb
 • usmerňovanie práce opatrovateľov/-liek
 • vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti, spolupráca so zdravotníckmi zariadeniami a ADOS, sledovanie zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby v ZSS, dohliadanie na životosprávu klientov
 • dávkovanie liekov, dohliadanie na dodržiavanie liečebného režimu klientov
 • uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby v ZSS
 • práca s informačným systémom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzačov

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: marec 2023

Počet voľných pracovných miest: 1, v Zariadení Jeseň, Banská Bystrica.

Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania.

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby.

Zamestnanecké výhody, benefity: 37,5 hodinový pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu po splnení zákonom daných náležitostí.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 15.03.2023 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská, e-mail: denisa.lapsanska@banskabystrica.sk, telef.: 048/433012

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie aktuálne správy

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM