Katarína Oravská Samospráva

Tomáš Abel: Poslanec má slúžiť občanom najlepšie, ako vie

Pod volebný obvod č. 3 spadá mestská časť Mazorníkovo. Akí sú tam občania? Na čom sa aktuálne pracuje? Z čoho sa možno tešiť a čo by si pýtalo viac financií?

Ilustračný obrázok k článku Tomáš Abel: Poslanec má  slúžiť občanom najlepšie, ako vie
Zdroj: Dnes24.sk

Volebný obvod č. 3 zastupujú mestskí poslanci Jozef Tokár, Michal Medveď, Vladimír Strmeň, Eva Skačanová, Martina Daxnerová a Tomáš Abel. Práve s posledným menovaným sme sa o obvode porozprávali.

Čo sa vám za posledný čas vo vašom volebnom obvode podarilo?
Vo volebnom obvode č. 3 sa mi podarilo počas tohto volebného obdobia presadiť čiastočné riešenia bezpečnosti dopravy, a to predovšetkým jednosmernej cesty pod poštou na Mazorníku, kde sú problémy najmä v zimnom období, prechodu pre chodcov a chodníku pri autobusovej zástavke na ul. 9. mája pri novinovom stánku a tiež bezpečnejšie riešenie dopravy pri základnej a materskej škole. Taktiež, v súčinnosti s mestskými organizáciami, sa podarilo zabezpečiť menšie opravy a úpravy napr. detského ihriska na Mazorníku, za čo aj touto cestou ďakujem. Tiež bol schválený mnou predložený návrh týkajúci sa spomaľovacieho prahu pod poštu, ktorý má zabezpečiť najmä bezpečnosť detí prichádzajúcich do základnej a materskej školy z ul. 9. mája. Verím, že k jeho realizácii dôjde v najbližšej dobe.

Čo vás v rámci vášho obvodu teší?
Vo volebnom obvode č. 3 som vyrastal, som na neho hrdý, mám tu rodinu, množstvo priateľov, známych a ľudí tu žijúcich poznám a mám rád. Teší má, že náš volebný obvod sa rozrastá a v priebehu pár rokov v ňom boli postavené desiatky domov. Myslím si, že je to aj polohou nášho obvodu, keďže je obklopený krásnym prostredím a prírodou.

Akí sú občania vášho volebného obvodu?
Potenciál nášho obvodu vidím tiež v jeho ľuďoch, či starších alebo mladších, ich šikovnosti a záujme podieľať sa na veciach verejných. Teší ma, keď ma ľudia zastavia, pýtajú sa na konkrétne veci týkajúce sa nášho obvodu alebo mesta a majú požiadavky, ktoré sa snažím prenášať na rokovanie orgánov mesta. V takejto komunikácii poslancov a občanov vidím užitočnosť a zmysel aj do budúcna, keďže poslanec má slúžiť občanom najlepšie, ako vie. V našom obvode pôsobia tiež občianske združenia, ktoré združujú starších alebo mladších občanov a vo väčšine prípadov sa venujú verejne prospešným činnostiam, za čo im treba aj touto cestou poďakovať. Niekedy mi je ľúto, že občania nášho obvodu sa boja ozvať a vysloviť svoj názor a predstavy na veci, ktoré ich trápia. Mnohokrát sa dajú tieto veci a problémy riešiť a postačuje pritom o nich len hovoriť.

Na čom sa aktuálne pracuje?
Aktuálne sa aj v našom obvode pracuje na odstavných plochách, stojiskách na smetné koše a zeleni, kde majú byť okrem vlastných finančných zdrojov využité aj fondy Európskej únie.

Čo vám vo vašom volebnom obvode chýba?
V našom volebnom obvode nám jednoznačne chýbajú odstavné plochy, zeleň a podľa môjho názoru oddychová zóna resp. park pre starších, mladších a ,,psíčkarov“. Z môjho pohľadu je veľkým problémom absencia kanalizácie a vodovodu na uliciach Potočná, Poľná, Cesta osloboditeľov, Hlboká a Rovne. Tiež je potrebné zaoberať sa opravou chodníkov a ciest, detských ihrísk a dobudovaním služieb, keďže v súčasnosti sa občania napríklad často pýtajú na lekáreň alebo zastúpenie všeobecného lekára. Do budúcna je treba riešiť tiež prepojenie starého a nového Mazorníka chodníkom, bezpečnosť dopravy a chodník pri ceste na Vrhdolinke.

Aké plány vo vašom volebnom obvode máte do blízkej či vzdialenej budúcnosti?
Okrem už spomenutých oblastí, na ktorých sa v súčasnosti pracuje, plánujem v blízkej budúcnosti predložiť orgánom mesta návrhy týkajúce sa rušenia nočného pokoja na sídlisku Mazorník, bezpečnosti a zdravia detí (fajčenie detí na detských ihriskách), bezpečnosti dopravy (Mazorník, Vrchdolinka), opravy detských ihrísk a vytvorenia oddychovej zóny za kostolom na Mazorníku.

Ak by ste mohli, na čo by ste minuli peniaze vo volebnom obvode č. 3?
Finančné prostriedky v našom obvode by som v prvom rade vynaložil na základné veci, ktoré trápia dennodenne občanov nášho obvodu a teda prioritou sú kanalizácia, vodovod, cesty, chodníky a bezpečnosť dopravy. Tieto priority však vyžadujú nemalé množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa snažíme momentálne získať aj prostredníctvom fondov Európskej únie. Mimo týchto priorít sú aj ďalšie oblasti, ktoré sa snažíme zlepšiť najmä na základe podnetov od občanov, týkajú sa skôr kultúry a športu, oddychu starších a mladších, čistoty a úpravy prostredia, zelene a tiež našich detí. To sú napr. oddychová zóna, detské ihriská, odpadkové koše, kosenie trávy, obrezávanie stromov a iné. Tieto je mnohokrát možné realizovať vynaložením menšieho množstva finančných prostriedkov a veľakrát len ochotou a porozumením od orgánov mesta a mestských organizácií.

Na čo by ste prijali väčšiu finančnú podporu od mesta?
Je ťažké odpovedať na otázku, na čo by som prijal väčšiu finančnú podporu od mesta. Ak chceme veci priviesť k úspešnému koncu, musíme byť presvedčení o ich správnosti a potrebe. V prvom rade by som prijal väčšiu finančnú podporu na prioritné a základné veci, čo sú kanalizácia, vodovod, cesty, parkoviská a chodníky. Vzhľadom na súčasný stav financií mesta a celej verejnej správy viem, že je to cesta dlhá a tŕnistá, avšak verím a dúfam, že sa nakoniec po zodpovednom prístupe a poctivej práci väčšinu týchto priorít podarí zrealizovať.

Čítajte viac: Poslankyňa Majerčíková: Halny a Bujakovo nie sú len o cigánoch, ale aj o úžasných ľuďoch

Foto: Tomáš Abel

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM