Jakub Forgács Samospráva

Dotácie na dieťa či žiaka pre školy a školské zariadenia v Bystrici. Koľko dostanú po novom?

Peniaze rezonujú v každej oblasti a v súčasnosti obzvlášť v školstve. Práve otázku dotácií otvorili aj poslanci na zasadnutí zastupiteľstva. Môže za to aj matematická chyba.

Ilustračný obrázok k článku Dotácie na dieťa či žiaka pre školy a školské zariadenia v Bystrici. Koľko dostanú po novom?
Zdroj: TASR

Banskobystrickí poslanci v rámci programu utorkového zasadnutia Mestského zastupiteľstva schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta. Tým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica. Výška dotácií sa upravuje pre matematickú chybu, ktorá bola zistená pri výpočte výšky dotácií.

Dotácia na jedného žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica pre súkromné školské zariadenia v minimálnej výške 88 % sa zaokrúhľuje nasledovne:

  1. od 0,01 eur po 0,49 eur sa zaokrúhľuje na 0,50 eur
  2. od 0,51 eur po 0,99 eur sa zaokrúhľuje na 1,00 eur.

Celková suma ročnej dotácie na mzdy a prevádzku poukazovaná zriaďovateľovi v každej kategórii školy, školského zariadenia bude zaokrúhlená smerom nahor na celé eur.

Dotácia na mzdy a prevádzku dieťaťa, žiaka a poslucháča na rok 2016 (v eur)

Kategória školy, školského zariadenia Verejné školy a školské zariadenia Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia
Dieťa materskej školy 1941 1708,50
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelá­vacími potrebami vo veku od troch rokov x 4267
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva x 125
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 811 714
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 498 438,50
Dieťa školského klubu detí 114 100,50
Dieťa centra voľného času 78 69
Potenciálny stravník-žiak základnej školy 128 113
Poslucháč jazykovej školy x 32

Čítajte tiež:

Používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta. Kedy a kde už petardy či svetlice púšťať nemôžeme?

Mesto zverejnilo záverečný účet: V roku 2015 hospodárila Bystrica s prebytkom

Státisíce eur pre bystrické školy. Poslúžia na vytvorenie škôlky aj znižovanie energetickej náročnosti

Bystrickí poslanci rozhodli: Kto sa stane novým riaditeľom príspevkovej organizácie ZAaRES?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM