Jakub Forgács Samospráva

Mesto zverejnilo záverečný účet: V roku 2015 hospodárila Bystrica s prebytkom

Peniaze hýbu aj dianím v našom meste. Mnohých Bystričanov preto isto zaujme, s akým prebytkom ukončilo mesto hospodárenie v roku 2015. Tieto sumy stoja za zhliadnutie!

Ilustračný obrázok k článku Mesto zverejnilo záverečný účet: V roku 2015 hospodárila Bystrica s prebytkom
Zdroj: TASR

Peniaze sú citlivou témou nielen v osobnom živote. Preto sme si posvietili aj na to, ako s nimi nakladalo naše mesto. Banská Bystrica hospodárila v roku 2015 na základe rozpočtu schváleného uznesením č. 22/2015 z 24. marca 2015. Do dátumu schválenia rozpočtu Mesto hospodárilo v rozpočtovom provizóriu.

V priebehu roka 2015 bolo schválených sedem zmien programového rozpočtu a šesť zmien účelovo určených prostriedkov, čo spôsobilo nárast príjmovej časti rozpočtu o 4 366 626 eur na úroveň 54 566 557 eur a výdavkovej strany rozpočtu o 3 851 070 eur na úroveň 54 048 325 eur.

Príjmová časť rozpočtu bola v roku 2015 plnená na 97,95 %. Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na úrovni 93,98 %. K 31. decembru 2015 hospodárilo Mesto Banská Bystrica s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 305 416 eur. Plnenie príjmovej časti k 31. decembru 2015 dosiahlo 53 448 370 eur a výdavková časť bola plnená v objeme 50 792 577 eur po zapojení finančných operácií, čím vznikol kladný zostatok hospodárenia v sume 2 655 793 eur.

Odpočítaním účelovo určených prostriedkov sme sa dostali do prebytku bežného rozpočtu vo výške 3 497 420,19 eur a do schodku kapitálového rozpočtu vo výške – 1 748 060,85 eur. Spolu vykazuje mesto prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení účelovo určených prostriedkov vo výške 1 749 359,34 eur. Po zohľadnení prebytku finančných operácií vo výške 350 377,11 eur sa dá konštatovať celkový výsledok rozpočtového hospodárenia po vylúčení účelovo určených prostriedkov vo výške 2 099 736,45 Eur, z ktorého:

  1. suma 174 935,93 eur bude zdrojom tvorby rezervného fondu
  2. suma 1 924 800,52 eur bude zdrojom tvorby fondu minulých rokov

Na základe odporučenia Komisie MsZ pre školstvo a šport konanej 7. decembra 2015, súčasťou uznesenia je i použitie fondu minulých rokov v sume 19 000 eur na financovanie projektu „Rozvoj technickej gramotnosti žiakov ZŠ s cieľom zvýšiť ich záujem o štúdium na SOŠ a profesijnú orientáciu technického smeru“, ktorý realizuje Základná škola J. G. Tajovského.

Položka Príjmy Výdavky Rozdiel
Bežný rozpočet 49 560 602,72 45 868 305,93 3 692 296,79
Kapitálový rozpočet 2 249 194,16 3 636 075,01 –1 386 880,85
Finančné operácie 1 638 573,24 1 288 196,13 350 377,11
SPOLU 53 448 370,12 50 792 577,07 2 655 793,05
Vylúčenie účelovo určených prostriedkov celkom     556 056,60
Na rozdelenie do fondov     2 099 736,45

Čítajte tiež:

Používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta. Kedy a kde už petardy či svetlice púšťať nemôžeme?

Státisíce eur pre bystrické školy. Poslúžia na vytvorenie škôlky aj znižovanie energetickej náročnosti

Bystrickí poslanci rozhodli: Kto sa stane novým riaditeľom príspevkovej organizácie ZAaRES?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM