Jakub Forgács Voľby 2020

Zaujímavé INFO: Koľko Bystričanov môže voliť a kde budú hlasovať ľudia bez domova?

Parlamentné voľby sú predo dvermi. Pozrite si zaujímavé čísla a zistenia z nášho mesta!

Ilustračný obrázok k článku Zaujímavé INFO: Koľko Bystričanov môže voliť a kde budú hlasovať ľudia bez domova?
Zdroj: TASR

Mesto Banská Bystrica zverejnilo zaujímavé informácie k voľbám do NR SR, ktoré sa uskutočnia 29. februára 2020. Informovala o nich Zdenka Marhefková, hovorkyňa primátora mesta.

Počet voličov

 • V stálych zoznamoch voličov je zapísaných 63 849 voličov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.
 • V stálych zoznamoch voličov mesta je zapísaných aj celkom 1589 obyvateľov s trvalým pobytom „mesto Banská Bystrica“. Väčšinou ide o ľudí bez domova, resp. občanov bez trvalého pobytu. Pre ľudí bez domova bude k dispozícii volebná miestnosť vo volebnom okrsku č. 7, v Základnej škole Trieda SNP 20.

Volebné miestnosti

 • K voľbám bude pripravených 77 volebných miestností, väčšinou v základných školách.
 • V o krskových volebných komisiách bude celkom 767 členov, ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami a postarajú sa o hladký priebeh volieb v jednotlivých volebných miestnostiach.
 • Hlasovacie lístky dodáva mestu Okresný úrad. Pripravených je 66 000 ks hlasovacích lístkov.
 • Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Vydanie hlasovacieho preukazu

 • Tí, ktorí sa v deň volieb budú zdržiavať mimo Banskej Bystrice, no chcú sa ich zúčastniť, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto k 20. 2. 2020 vydalo celkom 2208 hlasovacích preukazov. O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať do 28. februára 2020 do 15:00 hod. na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu MsÚ, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Voľba prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

 • Voliči, ktorí sa nachádzajú napr. v zdravotníckych zariadeniach a požiadali o vydanie hlasovacieho preukazu, hlasujú prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Na základe ich žiadosti vyšle okrsková volebná komisia k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, s hlasovacími lístkami, obálkami a so zoznamom voličov.
  • Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť na UMB Banská Bystrica zabezpečuje voľby do prenosnej volebnej schránky pre voličov s hlasovacími preukazmi vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou BB.
  • Volebný okrsok č. 7 – volebná miestnosť ZŠ Trieda SNP 20 zabezpečuje voľby do prenosnej volebnej schránky pre voličov s hlasovacími preukazmi v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. a v „Starej nemocnici“ (infekčné oddelenie a psychiatria)
  • Volebný okrsok č. 11 volebná miestnosť ZŠ Slovenského Slobodného vysielača na ul. Skuteckého zabezpečuje voľby do prenosnej volebnej schránky pre voličov s hlasovacími preukazmi v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody na Komenského ulici.
  • Volebný okrsok č. 74 volebná miestnosť na Fakulte zdravotníctva zabezpečuje voľby do prenosnej volebnej schránky pre voličov s hlasovacími preukazmi v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Kráľová.

Voľba poštou

 • Tí, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, v meste Banská Bystrica, a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR mohli požiadať o voľbu poštou. Urobilo tak celkom 1294 voličov. Žiadosti nám boli adresované zo 49 štátov sveta. Najviac bolo doručených z Českej republiky (556), Veľkej Británie (189), Švajčiarska (60), Rakúska (38), Dánska (29), Nemecka (35), Francúzska (28). Zo vzdialenejších krajín vedie USA (46), Austrália (17), Kanada (17), Nový Zéland (2). O voľbu poštou prejavili záujem traja ľudia z Malajzie, Indie a Mexika.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie