Jakub Forgács Voľby 2020

Viete, kde budete vhadzovať obálku? Kompletný ZOZNAM volebných miestností v Bystrici

Už ste sa rozhodli, komu v parlamentných voľbách odovzdáte svoj hlas? Potom pozrite, kde tak môžete urobiť!

Ilustračný obrázok k článku Viete, kde budete vhadzovať obálku? Kompletný ZOZNAM volebných miestností v Bystrici
Foto: . TASR

Bystrica zverejnilo zoznam 77 volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. Kde budete môcť odovzdať svoj hlas?

Volebné okrsky a volebné miestnosti v Banskej Bystrici

Číslo okrsku Názov ulice Volebná miestnosť
1. Astrová, Azalková, Kláry Jarunkovej, Ladislava Hudeca, Muškátová ulica, Na Graniari, Nad plážou, Námestie Ludvika Svobodu, Školská, Tajovského, Tibora Andrašovana Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10
2. Cesta na amfiteáter ,Cesta na štadión, Hurbanova, Hutná, Jána Chalupku, Janka Kráľa, M.Hattalu, M.M.Hodžu, M. Rázusa, Murgašova, Na Troskách, Rutkaya Nedeckého, Terézie Vansovej, Vajanského námestie, Záhradná SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
3. Alexandra Matušku, Bakossova, Cmárovo, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Jána Bottu, Katovná, Krížna, Laskomerská, Lazovná, Medený Hámor, Pod Jesenským vŕškom, Pod vysielačom, Slnečné stráne, Stoličková Základná škola,Bakossova 5
4. Dobšinského, Hečkova, Ľuda Ondrejova, Na Karlove , Severná, Šimona Jurovského Základná škola,Bakossova 5
5. Dolná, F. Švantnera, J.Cikkera, Kapitulská, Kuzmányho, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Národná, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie Základná umelecká škola J. Cikkera Štefánikovo nábrežie 6
6. Horná, Kukučínova, Robotnícka, Železničiarska Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
7. Cesta k nemocnici, Československej armády, Petelenova, Banská Bystrica Základná škola, Trieda SNP 20
8. 29. augusta, Jegorovova, Partizánska cesta Základná škola, Trieda SNP 20
9. Cesta k Smrečine, Námestie slobody, Trieda SNP 2 – 38, 7 – 31 Základná škola, Trieda SNP 20
10 Trieda SNP 33 – 73, 40 – 80 Základná škola, Trieda SNP 20
11. Figuša Bystrého, Horné záhrady, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petra Karvaša, Profesora Sáru, Rudlovská cesta 2 – 54, 3 – 51, Skuteckého, Šoltésovej Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
12. Majerská cesta, Stavebná Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94
13. Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta Budova bývalej základnej školy, Senická cesta 57
14. Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Ľupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Šalkovská cesta, časť obce Šalková 10865, 10866 Kultúrny dom, Hronská 4
15. Hviezdoslavova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, , Viestova, Žltý piesok Základná škola, Golianova 8
16. 9. mája 3–23, 6–30, Bellušova, Boženy Němcovej, Hronské predmestie, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Timravy Základná škola, Golianova 8
17. 9.mája 25–55, 36–74, Družstevná, Golianova, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Pod rybou, Pod Turíčkou Základná škola, Golianova 8
18. Dedinská, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta 57 – 85, 70 – 116, Strmá, Zdenka Mikulu Kultúrne stredisko Rudlová, Strmá 2
19. Haškova, Hlboká, Mateja Bela Základná škola, Ďumbierska 17
20. Agátová,Dubová,Gar­banka, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Sásovská cesta, Stránska, Surovská, Veterná Základna škola, Ďumbierska 17
21. Ďumbierska, Ružová Základna škola, Ďumbierska 17
22. Gerlachovská, Chabenecká Základna škola, Ďumbierska 17
23. Beskydská, Fatranská Základna škola, Ďumbierska 17
24. Magurská 5–59 Základna škola, Pieninská 27
25. Kráľovohoľská, Magurská 61 – 69 Základna škola, Pieninská 27
26. Inovecká, Karpatská Základna škola, Pieninská 27
27. Magurská 2–16, Pieninská Základna škola, Pieninská 27
28. Krivánska Dom opatrovateľskej služby, Krivánska 22
29. Javornícka 1–53 Základna škola, Sitnianska 32
30. Javornícka 2–12, Rudohorská 1–27 Základna škola, Sitnianska 32
31. Starohorská 1–23, 6–38 Základna škola, Sitnianska 32
32. Starohorská 25–49, 40–70, Tatranská 1–11 Základna škola, Sitnianska 32
33. Strážovská, Tatranská 4–10 Základna škola, Sitnianska 32
34. Tatranská 13–39, 14–38A Základna škola, Sitnianska 32
35. Tatranská 40–58, 41–79 Základna škola, Sitnianska 32
36. Borová ulica, Tatranská 60–96, 81–93 Základna škola, Sitnianska 32
37. Rudohorská 28–32, Tatranská 95–109 Základna škola, Sitnianska 32
38. Sitnianska 1–23, 2–22 Základna škola, Sitnianska 32
39. Rudohorská 20–24, Sitnianska 24–32, 25–33 Základna škola, Sitnianska 32
40. Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jelšová, Kostiviarska cesta, Nový Svet, Ovocná, Topoľová, Kostiviarska : 10151, 10153 Materská škola, Jakubská cesta 77
41. Jozefa Mistríka, Uľanská cesta Budova bývalého MNV, Uľanská cesta 47
42. Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz Základna škola, Gaštanová 12
43. Gaštanová, Limbová Základna škola, Gaštanová 12
44. Javorová, Lipová, Lúčičky, Priehrada, Ulička, Višňová Základna škola, Gaštanová 12
45 Jaseňová, Jedľová, Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta Základna škola, Gaštanová 12
46. Gorkého, Nové Kalište, Okružná, Wolkerova Základná škola, Okružná 2
47. Družby Základná škola, Okružná 2
48. Mládežnícka 2–38, 1–29 Základná škola, Okružná 2
49. Internátna 1, 2–32, Nová Základná škola, Okružná 2
50. Internátna 13–69 Základná škola, Okružná 2
51. Oremburská Základná škola, Moskovská 2
52. Moskovská 2–40 Základná škola, Moskovská 2
53. Moskovská 1–29, 42–48, Vršacká ulica, Zadarská ulica Základná škola, Moskovská 2
54. Tulská 2–38 Základná škola, Moskovská 2
55. Tulská 1–59, Kyjevské námestie Základná škola, Moskovská 2
56 . Kovačická ulica, Tulská 64–74, 61–119 Základná škola, Moskovská 2
57. Bagarova, Slnečná, Tichá, Zelená Základná škola, Spojová 14
58. Jazmínová, Spojová, Šalgotarjánska Základná škola, Spojová 14
59. Trieda Hradca Králové 1–15 Základná škola, Spojová 14
60. Trieda Hradca Králové 16–40, Kvetinová Základná škola, Spojová 14
61. Švermova 2–44, 19–59 Domov dôchodcov SENIUM, Jilemnického 48
62. Dlhá, Jilemnického, Kapitána Nálepku, Nám.Ľ.Štúra 1, Nešporova, Sadová, Švermova 1 –17 Domov dôchodcov SENIUM, Jilemnického 48
63. Bočná, Jarná, Jesenná, Krátka, Králická cesta, Letná, Mládežnícka 31–47, Na Kútinách, Na Motyčinách, Ovčiarska cesta, Pod Suchým vrchom, Poľná 2–102, 35–157, Stredná, Zimná, Radvaň: 10165,2751,13­165,14958,15069 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
64. Malachovská cesta, Poľná 11–33 Stromová, Stupy Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
65. Nám.Ľ. Štúra 7–25, 8–26, Poľná 1–9 Základná škola, Radvanská 1
66. Radvanská 1–24 Základná škola, Radvanská 1
67. Kalinčiakova , Sládkovičova 5–13, 8–10 Základná škola, Radvanská 1  
68. Radvanská 25–30, Bernolákova 1–3 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
69. Bernolákova 14–58, Pršianska cesta Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
70. Bernolákova 5–43, Cintorínska Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
71. Iliašska cesta, Zvolenská cesta 5, 19,33,71 Bývalá Požiarna zbrojnica, Iliašska cesta 9
72. Podháj 2–52, 1–37, Sládkovičova 16–48, Sokolovská, Zvolenská cesta 2,4,6 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
73. Podháj 56–102, 39–69 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
74. Sládkovičova 50–96 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
75. Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Plánková, Šípková, Trnková Klub dôchodcov Senior, Kremnička 18
76. Ametystová, Bronzová, Diamantová, Jantárová, Jaspisová, Kremeňová ulica, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálova, Platinová, Rubínova, Rumelková, Tyrkysová, Topásová, Zlatá, Zafírova, Železná Spoločné nebytové priestory, Medená 3
77. Rakytovce: Borovicová, Brestová, Klenová ulica, Liesková, Rakytovská cesta, Smreková, Vŕbová Zvonica Rakytovská cesta 76

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie