V Sliači vyviera prírodný poklad: Prameň ojedinelý v rámci strednej Európy

Kúpeľný prameň vyvierajúci priamo pod Kúpeľným domom sa bez akéhokoľvek umelého zásahu využíva na všetky liečebné účely.

Minerálne vody, vyvierajúce v kúpeľoch Sliač, využívali ľudia už v stredoveku. Prameňov s liečivou vodou je päť, pričom jeden z nich je svojím zložením ojedinelý aj v rámci strednej Európy. Tento prameň je charakteristický prirodzenou izotermickou teplotou s vysokým obsahom kysličníka uhličitého.

Žriedlo týchto kvalít, s usmernenou odbornou lekárskou starostlivosťou a s použitím komplementárnych liečebných prostriedkov, možno úspešne použiť na liečbu pacientov, ktorým životné tempo a civilizácia našich čias poškodili srdce a cievy.

Na všetky liečebné účely

Ako sa uvádza na stránke kupelesliac.sk, kúpeľný prameň vyvierajúci priamo pod Kúpeľným domom sa bez akéhokoľvek umelého zásahu využíva na všetky liečebné účely. „Jeho voda je síranovo-hydrouhličitá, horečnato – vápenatá s vysokým obsahom CO2, izotermickej teploty 33°C. Výdatnosť prameňa je približne 5 l vody a 10 litrov žriedlového plynu za sekundu,“ uvádza stránka.

V areáli kúpeľov sú však aj minerálne pramene, ktoré sa využívajú vo veľkej miere ako stolové vody. Takým je Štefánik, ktorý je najstudenším prameňom, dosahujúcim teplotu len 12°C, s vysokým obsahom C02 a farmakologicky aktívneho železa. Je vhodný na podporenie trávenia a pri chudokrvnosti. Už v druhej polovici 19. storočia túto vodu plnili do fliaš a ako liečivú predávali po celom Rakúsko-Uhorsku. Prameň sa pôvodne nazýval Jozefov prameň podľa uhorského palatína Jozefa, ktorý navštívil s manželkou Dorotou kúpele v roku 1823. Neskôr bol premenovaný na prameň Štefánka.

Prameň Bystrica má 23°C teplú vodu, a je odporúčaný najmä pri ochoreniach žalúdka. Pôvodný názov bol Dorotha – dostal ho podľa manželky palatína Jozefa Habsburského.

Pomoc pre oči aj močový mechúr

Prameň Lenkey s 22,5°C teplou vodu s obsahom jódu, je odporúčaný pri ochoreniach štítnej žľazy a očí. Jeho výpary spôsobovali v minulosti náhly úhyn vtákov a zvierat v okolí. Až do povrchových úprav boli prudko jedovaté a nebezpečné, pretože prameň vyvieral v uzavretom priestore malej jaskyne, čím vznikla silná koncentrácia CO2 plynu. V roku 1834 prameň upravil prírodovedec a milovník sliačskej prírody Acacius Lenkey, podľa ktorého je prameň aj pomenovaný.

Prameň Adam s 23°C teplou vodou, je odporúčaný pri ochoreniach močového mechúra. Je jediným prameňom, z ktorého voda nevyteká, ale eruptuje v pravidelných intervaloch. Dvorný kancelár Adam Erivský ho dal roku 1831 upraviť za štátne trovy a je pomenovaný podľa neho. Iný zdroj ale tvrdí, že je pomenovaný podľa pastiera, ktorý v okolí pásol ovce a jeden jeho baran sa zaboril v týchto miestach do bahna.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery zo Sliača!

Zdroj: TASR