FOTO: Život z utlmených kúpeľov sa preniesol do mesta. Do čoho investoval Sliač?

Sliač nerozvíja len svoje centrum. Veľkú časť peňazí z rozpočtu nasmeroval aj do zlepšenia kvality života obyvateľov v odľahlejších častiach rozľahlého katastra.

Päťtisícové kúpeľné mestečko Sliač, ktoré na budúci rok oslávi 50 rokov od udelenia štatútu mesta, sa aj napriek dlhoročnému úpadku kúpeľov, šíriacich voľakedy slávu aj samospráve, snaží preniesť kedysi pulzujúci spoločenský život do svojich pôvodných častí – Hájnik a Rybár. V uplynulých rokoch sa mestu podarilo pri obchodnom dome a dome služieb v Rybároch vytvoriť malé námestie, kde sa sústreďuje značná časť kultúrnych aktivít.

Mesto však nerozvíja len svoje centrum. Minulý rok napríklad veľkú časť peňazí z rozpočtu nasmerovalo do zlepšenia kvality života obyvateľov v odľahlejších častiach svojho rozľahlého katastra. „V časti Sampor ľudí už dlhší čas trápila závadná voda, ktorá sa dostávala do vodovodu z vodojemu najmä po výdatnejších dažďoch,“ povedal primátor Daniel Dunčko.

Exkrementy zvierat

Vodu znehodnocovali exkrementy chovných zvierat, ktoré sa dlhodobo pasú na okolitých lúkach. Mesto preto v lokalite zrealizovalo asi 70-metrový vrt a z neho priviedlo do vodojemu nezávadnú vodu. Odstránenie tejto enviromentálnej záťaže ho stálo asi 55 000 eur.

Ďalšou investíciou, ktorá zlepšila život obyvateľom žijúcim na okraji katastra, bolo vybudovanie miestnej komunikácie v časti, ktorá sa už dotýka obce Kováčová. Na asi 265-metrový úsek cesty samospráva vynaložila 176 000 eur.

Nové domy

Podľa Dunčka postavili sa aj niektoré chodníky na uliciach ČSA a Kúpeľnej a spevnila sa aj plocha medzi základnou školou a školskou jedálňou. To všetko za asi 45 000 eur. Navyše, na nový územný plán zóny vynaložili 16 000 eur.

Sliač sa podľa primátora chce aj naďalej rozvíjať. Od udelenia štatútu mesta v roku 1969, sa sídlo čo do počtu obyvateľov zväčšilo asi o tretinu. Dnes je asi najlukratívnejším miestom na bývanie medzi Banskou Bystrickou a Zvolenom. Na to, aby sa mohlo ešte ďalej rozširovať, je priestor najmä v individuálnej bytovej výstavbe. Projekt IBV Juh je rozdelený na 52 stavebných parciel, pri čom na deviatich už stoja aj nové domy.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery zo Sliača!

Zdroj: TASR

Odporúčame