Udržateľná mobilita v meste? Bystrica bude mať na Slovensku unikátne prvenstvo

Mesto pod Urpínom sa môže pochváliť ďalším prvenstvom. Príkladom sa rozhodli ísť priamo na Mestskom úrade!

Jakub Forgács

Od roku 2013 má Banská Bystrica, ako prvé mesto na Slovensku, vypracovaný generel nemotorovej dopravy v súlade s územným plánom. Mestský úrad vytvorí v rámci projektu MOVECIT prvý inštitucionálny plán mobility na Slovensku. Plán by mal uľahčiť pracovníkom mestského úradu využívanie MHD, bicykla a chodenia pešo pri dochádzaní do zamestnania. Cieľom tohto projektu, ktorý bude trvať do mája 2019, je taktiež zvýšenie povedomia pracovníkov samosprávy o dopadoch ich dopravných návykov na životné prostredie a na kvalitu života.

„Som rád, že Banskej Bystrici patrí ďalšie prvenstvo a máme možnosť spustiť projekt udržateľnej mobility aj na mestskom úrade. V prvom rade musíme ísť príkladom aj my. Niekoľko zamestnancov už dnes využíva na cestu do práce okrem automobilovej dopravy aj iné formy. Ide o trend, ktorý v zahraničí funguje, preto verím, že sa pridajú i mnohí ďalší. Som presvedčený, že budeme úspešní a spoločnými silami sa nám podarí aspoň čiastočne zmeniť naše dopravné návyky,“ hovorí 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Séria stretnutí

Súčasťou projektu je aj zorganizovanie série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

22. novembra 2016 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich odborov a zamestnancov mestského úradu. Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis, prezentoval projekt MOVECIT a prínosy projektu pre mestský úrad a mesto Banská Bystrica. Príklady inštitucionálnych plánov mobility zo zahraničia priblížil Zbyněk Sperat z Centra dopravního výskumu v Brne. „Cieľom plánu udržateľnej mestskej mobility je zvýšenie kvality života v meste. Intenzívne zapája verejnosť a záujmové skupiny,“ dopĺňa Zbyněk Sperat.

Význam udržateľnej dopravy

Soňa Šestáková, ktorá zastupovala Výskumný ústav dopravný v Žiline, predstavila účastníkom proces tvorby inštitucionálneho plánu mobility. „V rámci pracovného stretnutia sme oboznámili aj zamestnancov Mestského úradu, ktorí majú záujem dochádzať do práce inak ako individuálne autom s trendami, príležitosťami a možnosťami ako zlepšiť podmienky pre ich mobilitu,“ dopĺňa Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Pracovné stretnutie, ktoré sa realizovalo 23. novembra 2016, bolo určené pre zainteresované inštitúcie a organizácie. Cieľom stretnutia bolo informovať ich o význame a dopadoch plánu udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica a prediskutovať potrebnú súčinnosť pri jeho spracovaní. Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska.

V priloženej fotogalérii si pozrite zábery zo spomínaných pracovných stretnutí!

Titul. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame