Poslanci rozhodli jednohlasne: Mesto prejavilo záujem o atraktívne členstvo, plynú z neho viaceré výhody

Mestá ako Olomouc, Zlín či Košice... Aj tie patria do špeciálneho spolku, ktorý má národné siete po celej Európe. Hlas poslancov bol jednoznačný, mala by do neho pribudnúť aj Banská Bystrica.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Poslanci rozhodli jednohlasne: Mesto prejavilo záujem o atraktívne členstvo, plynú z neho viaceré výhody
Zdroj: Dnes24.sk

Na utorkovom zasadnutí zastupiteľstva riešili poslanci aj vstup Mesta Banská Bystrica do spolku Civinet Česká a Slovenská republika. Ten slúži na podporu integrovaného riešenia mestskej mobility pre čistejšiu a udržateľnú dopravu, podporovaný Európskou komisiou. Je to otvorený spolok miest, regiónov a ďalších partnerov z Českej a Slovenskej republiky, ktorého cieľom je podporovať, propagovať a sprostredkovať dialóg a spoluprácu medzi miestnymi autoritami, štátnou správou, samosprávou a Európskou komisiou na tému udržateľnej mobility s prihliadnutím k situácii a platnej legislatíve v oblasti dopravy v Česku a Slovensku.

Mesto prejavilo záujem

Mestské zastupiteľstvo v hlasovaní jednohlasne schválilo vstup Mesta Banská Bystrica do medzinárodného združenia Civinet Česká a Slovenská republika a zároveň požiadalo primátora Jána Noska, zabezpečiť všetky potrebné procesné úkony pre vstup Mesta Banská Bystrica do tohto združenia.

Medzi riadnych členov tohto spolku už patria Olomouc, Jihlava, Karlovy Vary, České Budějovice, Třinec, Přerov, Zlín, Košice, Hradec Králové, Žilina a Třebíč. Národné siete Civinet majú okrem Českej a Slovenskej republiky aj Francophone (Francúzsko, Švajčiarsko, Belgicko, Luxembursko, africké krajiny), Španielsko a Portugalsko, Velká Británia a Írsko, Taliansko, Slovinsko-Chorvátsko, Holandsko-Flandry, nemecky hovoriace krajiny (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), Maďarsko či Poľsko.

Výhody členstva

Schválenie členstva Mesta Banská Bystrica v Civinet Česká a Slovenská republika umožní mestu aktívne sa zapojiť do spolupráce a dialógu s partnermi, ktorí sa už dlhodobo zaoberajú udržateľným dopravným plánovaním, a tak vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu know-how zameranú na príklady dobrej praxe osvedčeného plánovania a opatrení v oblasti udržateľnej dopravy realizovaných vybranými európskymi mestami EÚ na vysokej odbornej úrovni v rámci programu Civitas.

Členstvo Mesta Banská Bystrica v Civinet Česká a Slovenská republika umožní mestu od skúsených partnerov získať tieto poznatky a skúsenosti a použiť ich pri integrovanom dopravnom plánovaní a tvorbe Plánu udržateľnej mestskej mobility ( tzv. SUMP) v našich pomeroch, ktorý je podmienkou čerpania eurofondov na rozvoj ekologickej, udržateľnej a energeticky efektívnej dopravy v novom programovom období 2014–2020.

Čítajte tiež:

Nezvyčajná situácia počas zastupiteľstva: Bystrickí poslanci dostali takú návštevu, že hneď začali tlieskať!

Poslanci sa stotožnili s názorom Bystričanov: V mestských častiach majú nastať veľké zmeny

Bystrica už o pár dní otvorí novinku pre psíčkarov: Miesto, kde sa môžete s vašimi miláčikmi z celej chuti vyblázniť!

Rekonštrukcie, korčuliarska dráha, nové parkovisko… Pozrite si medzi prvými, s čím sa v Bystrici ráta v roku 2016

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame