Rekonštrukcie, korčuliarska dráha, nové parkovisko... Pozrite si medzi prvými, s čím sa v Bystrici ráta v roku 2016

Už je rozhodnuté. Bystrickí poslanci rokovali o tom, kam potečú peniaze z mestskej kasy v roku 2016. Na svojom zasadnutí schválil rozpočet mesta. Pozrite si niektoré jeho zaujímavé položky.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Rekonštrukcie, korčuliarska dráha, nové parkovisko... Pozrite si medzi prvými, s čím sa v Bystrici ráta v roku 2016
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Pochvaly aj výčitky

V rozprave najskôr rozpočet, ako rozvojový, hájil mestský poslanec Igor Kašper (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS), ale aj Ľubica Laššáková (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS), ktorá vyzdvihla hlavne financovanie okrajových častí mesta. „Naše požiadavky sa dostali do rozpočtu a za to by som chcel poďakovať. Myslím, že rozpočet je dobre pripravený,“ povedal Milan Smädo (Klub nezávislých poslancov).

„Zdôrazňujem, nutnú a neformálnu komunikáciu na úrovni primátora s poslancami. Z týchto našich stretnutí budú vychádzať zásadné rozhodnutia,“ pokračoval Pavol Bielik (Klub nezávislých poslancov), ktorý vyzval aj k transparentnosti a občianskej komunikácii.

„Veci, ktoré sme do rozpočtu chceli, väčšina bola opomenutá. Riešili sme tam mnohé závažné veci. V každom prípade sme sa snažili dať do rozpočtu veci, ktoré pálili a boli rozumné,“ povedal vyčítavo Pavol Katreniak (Banskobystrická alternatíva), ktorý dal pozmeňovací návrh, aby sa z fondu minulých rokov vyčlenilo 40 000 eur na rekonštrukciu vnútrobloku a komunikácií medzi ulicami Terézie Vansovej a Martina Rázusa. Jeho návrh poslanci v hlasovaní zamietli.

„Rozpočet nie je zlý. Myslím, že je aj dobrý, ale rád by som sa dočkal rozpočtu, ktorý bude o meste. Na sociálnu službu sa v koláči mestského rozpočtu ujde 7 %. Rád by som videl, aby sa medzi priority mesta dostali aj sociálne služby. Ak chceme napríklad mať vysoké nároky na mestských policajtov, mali by sme si ich vážiť a motivovať ich aj finančne, aby sme nemali najchudobnejších policajtov,“ uviedol Milan Lichý (Banskobystrická alternatíva) s tým, že na to by poslanci mali dbať aj do budúcnosti. Zárovať podal pozmeňujúci návrh na schválenia presunu prostriedkov na dotácie organizáciám, poskytujúcim sociálne služby vo výške 10 000 eur. Tento návrh poslanci rovnako neschválili.

Mestský poslanec Vladimír Pirošík (Banskobystrická alternatíva) podal hneď tri pozmeňovacie návrhy. Navýšenie položky participatívneho rozpočtu o 5 000 eur, ktoré chcel previesť z právnych služieb, ďalej aby mesto z položky služieb exekútora presunulo 10 000 eur na príspevky na údržby pamiatkových objektov v meste a do tretice, aby prednosta do konca roka zverejnil informácie o stave škôl a škôlok na území mesta. Ani jeden z týchto troch návrhov hlasovaním neprešiel.

Rozsiahly pozmeňovací návrh s množstvom položiek, z ktoých väčšinu tvorili príjmy zo spoločnosti Stefe, vyčlenené na školy, škôlky, dotácie komisií, následne v rýchlosti prečítal aj viceprimátor Jakub Gajdošík (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS). Na jeho slová reagoval Milan Lichý. „Ako keby som tu počul prečítaný nový rozpočet,“ povedal. Gajdošíkov pozmeňovací návrh ako jediný z predložených poslanci jednohlasne odhlasovali a následne jednomyseľne schválili aj nový rozpočet.

Kam potečú peniaze?

Východiskami pre zostavenie rozpočtu boli najmä prognóza podielu výnosu daní z príjmov z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2016 – 2018, optimálne stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov, výška transferov zo štátneho rozpočtu, kapitálové príjmy z nakladania s majetkom Mesta a zapojenie prostriedkov z peňažných fondov. To všetko ponúklo Mestu Banská Bystrica vytvoriť priestor pre zachovanie resp. nárast výdavkov v roku 2016 najmä v týchto kapitolách:

 • školstvo – okrem zabezpečenia prevádzkových prostriedkov, tak pre mestské ako aj neštátne školské zariadenia, sú alokované financie na údržbu objektov materských škôl 130 000 eur, rekonštrukciu objektov (MŠ Družby a MŠ Bakossova) a projektové dokumentácie na tri MŠ v sume cca 228 000 eur, tiež výdavky na prevádzku materskej školy v areáli ZŠ Bakossova (september-december 2016)
 • komunikácie – vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry pre účely údržby a na investície do dopravnej infraštruktúry na území mesta v sume celkom 650 000 eur a ich účelové použitie na dofinacovanie korčuliarskej dráhy s cyklotrasou, budovanie parkoviska na Rudohorskej ulici, navýšenie sumy do volebných obvodov o 150 000 eur, rozpočet ďalej počíta s výdavkami na projektovú prípravu cyklotrás a s tým súvisiace výkupy pozemkov
 • zeleň – zvýšenie príspevku na výkony súvisiace s údržbou zelene pre príspevkovú organizáciu ZAaRES o viac ako 100 000 eur, investície na zakúpenie techniky v objeme 100 000 eur
 • projektovú prípravu v objeme cca 280 000 eur
 • legislatíva – navýšenie mzdového balíka o 4 % pre zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 premietnuté vo všetkých oblastiach – školstvo, mestská polícia, zariadenia sociálnych služieb, mestský úrad
 • kultúra – okrem štandardných výdavkov bude zahájená prevádzka zrekonštruovaného objektu Robotnícky dom s výdavkami formou prevádzkového príspevku,
 • šport – okrem každoročne sa opakujúcich výdavkov na športovú infraštruktúru pribúda začlenenie výdavkov v súvislosti s kandidatúrou mesta Banská Bystrica na Európske mesto športu v objeme cca 40 000 eur
 • územný plán mesta – začlenenie výdavkov súvisiacich s Územným plánom mesta Banská Bystrica a územným plánovaním,
 • volebné obvody – zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre výbory MČ na 1,5 eur na jedného obyvateľa mesta a súčasne nárast na stavebnú údržbu pre VMČ o 150 000 eur
 • dotácie – zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica schváleným uznesením č. 269/2015 – MsZ z 3. novembra 2015 v objeme cca 500 000 eur
 • participatívny rozpočet – zachovanie objemu vo výške 20 000 eur

Čítajte tiež:

Aktualita z mimoriadneho rokovania: Padlo dôležité rozhodnutie týkajúce sa novej bystrickej stanice

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame