Podpora podnikateľov v Bystrici? Mesto chce získať financie z európskych fondov

Naštartovanie podnikania by mohlo byť ľahšie. Dočkáme sa pod Urpínom priestoru na rozvoj inovatívnych myšlienok a umeleckého nadania mladých ľudí?

Jakub Forgács

Remeslá, dizajn, architektúra, reklama, umenie, hudba, výroba filmov… tvorivosť, nové technológie, kreatívne podnikanie… „Mesto Banská Bystrica pracuje na komplexnej stratégii podpory začínajúceho malého a stredného podnikania v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), inovatívneho či klasického podnikania. Cieľom vedenia mesta je v najbližšom období v rámci verejných diskusií a pracovných rokovaní oboznámiť laickú i odbornúverejnosť s významomtejto koncepčnej podpory,“ uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová.

„Na realizáciu zámeru sa chce samospráva uchádzať o európske štrukturálne a investičné fondy. Špecifickým cieľom výzvy Ministerstva kultúry SR je, okrem iného, podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle,“ pokračovala hovorkyňa.

„Verím, že budeme úspešní a podarí sa nám vytvoriť centrum tvorivých činností, priestor na rozvoj inovatívnych myšlienok a umeleckého nadania mladých ľudí. Chceme im pomôcť vytvoriť podmienky na to, aby mohli naštartovať svoje podnikanie. Kreatívnym centrom by sa mohla stať budova bývalého Domu kultúry, ktorú sa snažíme získať do majetku mesta,“ hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Po verejnej diskusii v priestoroch historickej radnice začiatkom novembra, privítal, 5. decembra Ján Nosko na pôde mestského úradu primátorov a zástupcov okresných miest. Na pracovnom rokovaní ich koordinátor projektu – tzv. startup líder Martin Pechovský, zodpovedný za stratégiu podpory podnikania, oboznámil s ďalšími krokmi, ktoré je potrebné v nasledujúcom období uskutočniť. Zároveň naznačil víziu zmeny metodiky vyučovacieho procesu na školách s cieľom prípravy žiakov na rozvoj talentu.

„V tejto fáze je nevyhnutné navrhnúť a obsadiť pracovné skupiny osobami, ktoré budú šíriť informácie obyvateľom vo vašich mestách. Pri tvorbe projektu kultúrneho a kreatívneho priemyslu ste pre nás dôležitým partnerom. Je potrebné, aby sme spolupracovali pri výmene faktov o kľúčových spoločnostiach vhodných pre tento projekt,“ povedal prítomným Pechovský.

Titul. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame