Mestská poslankyňa Hana Kasová: Tento priestor v Bystrici mi prirástol k srdcu, dokonca tam chodievajú aj srnky!

Zastupujú nás a rozhodujú o chode mesta... Banskobystrickí poslanci sa denne stretávajú s ľuďmi a riešia ich problémy Nemajú pritom núdzu ani o kuriózne či milé príhody. Dôkazom toho sú aj slová mestskej poslankyne Hany Kasovej.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Mestská poslankyňa Hana Kasová: Tento priestor v Bystrici mi prirástol k srdcu, dokonca tam chodievajú aj srnky!
Zdroj: Dnes24.sk

Mestskí poslanci sa vo svojich volebných obvodoch skutočne nenudia. Niet sa čomu čudovať, veď v tak veľkom meste ich máme iba štyri. Volebný obvod č. 4 tvoria Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa. Ako poslanci mestského zastupiteľstva zaň zodpovedajú: Svetozár Dluholucký, Igor Kašper, Ľubomír Motyčka, Daniel Karas, Milan Smädo, Karol Konárik, Ľudmila Priehodová, Ladislav Topoľský, Lucia Skokanová, Marek Modranský, Vladimír Sklenka a Hana Kasová. Práve s poslednou menovanou poslankyňou sme sa porozprávali o situácii v tejto časti Banskej Bystrice.

Mestskou poslankyňou ste po prvýkrát. Ako sa po vyše roku zmenil váš pohľad na túto profesiu?

Nečakala som, že byť poslancom, je tak časovo náročné. Sklamaná som z fungovania, resp. nefungovania mestského úradu, naopak, teší ma, ako sme v porovnaní s inými mestami transparentní, čo je zásluha najmä mojich funkčne starších kolegov z Banskobystrickej alternatívy.

Oľutovali ste niekedy, že ste vstúpili do komunálne politiky?

Je to pre mňa a najmä moju rodinu veľká zmena. Mám pomerne malé deti (6 a 9 rokov), ktoré ma potrebujú, ale mám úžasného manžela, ktorý robí všetko pre to, aby som sa tomuto poslaniu mohla venovať. Nie som človek, ktorý by svoje činy ľutoval, preto neľutujem ani vstup do komunálnej politiky. Aj keď si myslím, že je to ťažká úloha pre akúkoľvek ženu.

Skúste nám priblížiť dianie vo vašom volebnom obvode za posledné obdobie…

Posledné týždne rezonuje na Fončorde viacero tém: plánovaný zámer výstavby hromadnej garáže na Šalgotarjánskej ulici, novootvorená herňa na Kyjevskom námestí či nevyužívanie priestorov plážového kúpaliska v zimných mesiacoch. Tieto sú špecifické. Rekonštrukcie komunikácií a chodníkov, výrub zelene či detské ihriská riešime na občianskej rade, ktorá je každý mesiac (vždy prvú stredu v mesiaci).

Je u vás nejaká priorita na tento rok?

Priorita nielen moja, ale všetkých nás, nezávislých poslancov z klubu Banskobystrická alternatíva (BBA), je lepšia informovanosť občanov, ochrana mestského životného prostredia, participatívny rozpočet, cyklodoprava, rozvoj komunitných centier a skvalitnenie verejných priestorov, odpolitizovanie mestských firiem, podpora kultúry, sociálnych služieb a v neposlednom rade i vyvážené územné plánovanie.

A možno trochu konkrétnejšie…

V roku 2015 som pomáhala pri rozbehnutí komunitného centra na Fončorde, a v tejto podpore chcem pokračovať aj naďalej. Za veľmi dôležité v rozvoji mesta považujem spoluúčasť – participáciu ľudí na dianí v meste, zdravé medziľudské vzťahy, pochopenie potrieb všetkých skupín občanov v danej lokalite a konštruktívnu diskusiu smerujúcu k zlepšeniu životného prostredia v meste. Preto aj naďalej zostáva pre mňa dôležitou pravidelná účasť na Občianskej rade Fončorda, kde sa snažím občanov informovať o zámeroch výstavby v tejto časti mesta, vytvoriť priestor na priamu diskusiu s investorom, vedením mesta a ostatnými občanmi. Zaujíma ma názor ľudí, ktorých v meste zastupujem. Naposledy sme takto živo diskutovali 13. januára 2016 ohľadne spomínaného zámeru výstavby hromadných garáží, pred Vianocami zase k zverejnenej urbanistickej štúdii Banská Bystrica – Maselné, zariadenie pre agroturistiku.

V tomto roku by som chcela pokračovať v realizácii zámeru občanov na Internátnej 13–23, ktorí ma oslovili s pomocou pri realizácii ich vízie úpravy priestoru pred panelovými blokmi, kde by mala byť športovo – rekreačná zóna, zóna pre najmenšie deti s detským ihriskom a outdoor fitness zóna pre všetky vekové kategórie.

Určite sa nájdu javy, ktoré vás vo vašom volebnom obvode trápia a potrebovali by zmenu…

Trápi ma zlý stav základných a najmä materských škôl, kde rodičia musia z vlastných finančných zdrojov realizovať rekonštrukcie sociálnych zariadení, aby mali ich deti hygienicky vyhovujúce podmienky.

A čo vás, naopak, teší?

Teší ma aká je Bystrica aktívna. Žije tu veľa šikovných a vzdelaných ľudí, ktorí koľkokrát nezištne pomáhajú pri skrášľovaní mesta, alebo pri práci s ľuďmi. Funguje tu veľa športových klubov, kreatívnych dielní, kultúrnych stánkov či vzdelávacích subjektov.

Mestský poslanec je samozrejme v každodennom styku s obyvateľmi, ktorí bývajú v jeho štvrti. Akí sú teda samotní ľudia, ktorí žijú vo vašom volebnom obvode?

Je to rôzne. Niektorí sa iba sťažujú, iní sa snažia hľadať aj riešenia.

Obracajú sa na vás s problémami priamo ľudia?

Áno, obracajú sa na mňa najmä s riešením zlého stavu komunikácií či chodníkov, ohľadom problémov s parkovaním, novej výstavby ako aj problémami súvisiacimi s výrubmi stromov.

Stretli ste sa už s netradičným či kurióznymi podnetmi alebo požiadavkami?

Do našej občianskej poradne, ktorá je každý štvrtok od 15:30 do 17:00 v miestnosti č. 63 Mestského úradu, nás chodia navštevovať rôzni milí občania. Dozvieme sa o ich starých láskach, alebo tajných stretnutiach. Neraz si vypočujeme aj básničku o krásach nášho mesta, či dostaneme milé darčeky ako napr. štrikované topánočky.

Opíšte nám aj niektoré vaše väčšie túžby ohľadom budúcnosti vo vašom obvode, resp. čo plánujete…

Dúfam, že sa nám vo volebnom obvode 4 po vzore sásovského poslanca BBA Tomáša Štrbu podarí priniesť viac transparentnosti pri uchádzaní sa o dotáciu z Výboru mestskej časti zavedením elektronického systém podávania žiadostí. Želám si tiež, aby sa ľudia na Fončorde cítili bezpečne, aby sa prevádzky hazardného charakteru vylúčili nariadením mesta mimo obytné zóny, na perifériu mesta.

Takmer so všetkým dnes hýbu okrem ľudí práve peniaze. Na čo by ste vo vašom volebnom obvode prijali viac financií?

Mesto skôr či neskôr bude musieť investovať do skvalitnenia dopravy, riešenia parkovania dostupného pre všetky kategórie obyvateľov a nie na úkor zelene, ale najmä do riešenia dopravy ako takej. Po spustení všetkých lokalít určených na výstavbu, napr. tu na Fončorde, vznikne veľký problém s dopravou v rannej a poobednej špičke. Povoľuje sa zastavanie lokalít bez celkového zhodnotenia dopadu na dopravu. Ďalej by sa malo investovať do kvality športových areálov pri ZŠ, investovať do kvalitných cyklotrás, podporovať pohyb a šport dostupný každý deň a pre každého. Odľahčila by sa doprava a zjednodušila prístupnosť jednotlivých mestských častí.

Tiež by sa malo investovať do skvalitnenia verejných priestorov, najmä tých, ktoré slúžia ako uzol občianskej vybavenosti. Na Fončorde je to Kyjevské námestie, potom Úsvit a „Papuča“. Objekty väčšinou nie sú majetkom mesta, ale komunikácie, spevnené plochy a zeleň áno. Nie sú dobre riešené z pohľadu bezbariérovosti, kvality povrchu verejných plôch, chýba koncepcia zelene, osadenia lavičiek, smetných košov … Zatiaľ sme k otvorenej diskusii na tieto témy ešte asi nedozreli… Verím ale, že sa čoskoro dopracujeme k participatívnemu urbanizmu, t.j. k plánovaniu verejných priestorov, kde sa na jednej platforme zídu občania, odborníci, vedenie mesta, súkromný sektor a spolu budú hľadať optimálne riešenie.

Ktoré miesta vo vašom volebnom obvode sú vaše ako najobľúbenejšie a kde, resp. ako tu zvyknete tráviť voľné chvíle?

Po mojom vstupe do komunitného centra Fončorda mi priestor na Havranskom prirástol k srdcu. Veľmi rada sem chodievam, je tam pokoj, krásny výhľad na mesto a okolitú prírodu a dokonca sem priamo k objektu chodievajú aj srnky či diviaky. Tiež mám rada pešie prechádzky popri Tajovskom potoku, od plavárne až do Podlavíc. Najradšej však mám priestor okolo našich bytových domov na Spojovej a THK, kde spolu s ľuďmi a OZ Zelená Fončorda (Paulína Starčoková, Hana Kasová a Lucia Skokanová) meníme priestor okolo nás, aby vyhovoval potrebám všetkých, ktorí ho užívajú.

Čítajte tiež:

Bystrický poslanec prehovoril o svojom obvode: Ľudia sa sťažujú na diery v chodníkoch, brechanie psov aj neúctu k histórii

Bystrický poslanec čelil kurióznej otázke od obyvateľky: Zdvihol telefón a potom to prišlo!

Ľahostajnosť, vandalizmus, čierne skládky: Bystrická poslankyňa prehovorila o neveselom dianí!

Nemilo prekvapený poslanec: Psie exkrementy sa v Sásovej dajú vidieť takmer na každom kroku!

Foto: archív Hany Kasovej

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame