Ľubietová chce nový územný plán

Územný plán obce Ľubietová neďaleko Banskej Bystrice schválený v roku 2003 podľa starostu Pavela Zajaca brzdí rozvoj obce, v rámci aktualizácie ho chcú teda urobiť odznova. K tomu však potrebujú spoluprácu obyvateľov i podnikateľských subjektov. Na s

Monika Obrtalová

Požiadavky, návrhy a pripravované zámery môžu verejnosť, fyzické a právnické osoby predkladať písomne najneskôr do 15. augusta. ÚP musia mať obce nad 2000 obyvateľov, Ľubietová ho má ako nadštandard. V zmysle zákona by ho mala obec minimálne každé štyri roky obnovovať. „Ten ÚP bol, by som povedal, dosť nešťastne urobený,“ konštatoval starosta. Obec podľa neho dokázala postaviť od roku 2003 štyri domy, čo sa starostovi zdá málo. V roku 2005 bolo v obci 984 obyvateľov, teraz ich má 1100.

„Tí obyvatelia, skrátka, niekde musia bývať. Ja beriem, že sa budeme snažiť čo najviac využiť jestvujúci bytový potenciál, čiže staré domy, aby sa odpredali, zrekonštruovali. Ale určite musíme nájsť aj nejaké nové pozemky, kde by sa mohla robiť výstavba,“ pokračoval starosta. Priblížil aj ďalší problém. Obec oslovila istá firma ohľadom vybudovania novej prístupovej cesty do Ľubietovej. „Ale má to jeden háčik. Chcú, aby sme z kameňolomu, ktorý je pred dedinou (kameňolom je obecný, pozn. TASR), dali štrk a skrátka, cestu urobia.“ ÚP však nezahŕňa ťažbu v kameňolome. „Tak je to problém, lebo nikto nám nedá žiadne vyjadrenie, pokým to nebude v ÚP,“ dodal starosta. Ak sa totiž obec rozhodne robiť niečo, čo nie je v ÚP, je to podľa Zajaca v súčasnosti problém.

ÚP chcú podľa jeho slov hlavne detailne konzultovať s občanmi. Ak Ľubietovčania napríklad výhľadovo chcú, aby ich deti na záhrade stavali, prípadne plánujú polovicu záhrady predať ako stavebný pozemok, musí to byť zachytené v ÚP. „Lebo ak to nebude zachytené v ÚP, tak budú musieť v prvom rade robiť jeho dodatok a až potom môžu dostať stavebné povolenie, územné rozhodnutie a ďalšie veci,“ dodal Zajac. Podotkol, že ide len o začiatok vypracovávania nového ÚP. V rámci jeho schvaľovania bude ešte minimálne dvakrát komunikovaný s obyvateľstvom a všetkými zainteresovanými organizáciami.

bystrica24.sk/tasr

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.