FOTO: Špeciálne obleky a maximálna ochrana. V bystrickej nemocnici trénoval biohazard tím

Vedeli ste, že v Rooseveltovej nemocnici je jedno z 3 pracovísk na Slovensku, ktoré dokážu pri hospitalizácii pacienta zabezpečiť špeciálne preventívne opatrenia?

Jakub Forgács

Infektológovia z FNsP F.D. Roosevelta 28. novembra precvičovali koordináciu postupov pri príjme pacienta s vysoko nebezpečnou nákazou. „Ebolu, Mers alebo iné nebezpečné nákazy sme na Slovensku zatiaľ našťastie nemali. Raz môže takáto situácia nastať,“ uviedla Ružena Maťašeje hovorkyňa, manažérka pre vzťahy s verejnosťou.

Jedno z 3 pracovísk

„Oddelenie infektológie vo FNsP F.D. Roosevelta je jedným z troch pracovísk na Slovensku, ktoré dokážu pri hospitalizácii pacienta zabezpečiť špeciálne preventívne opatrenia, vyšší stupeň biologickej bezpečnosti (BSL3 – BSL4),“ pokračovala.

Ako ďalej uviedla Maťašeje, cvičenie personálu biohazard tímu prebieha pravidelne, niekoľkokrát do roka sa uskutočňuje cvičenie aj v spolupráci s Oddelením urgentného príjmu, prípadne aj za účasti Zdravotnej záchrannej služby. Cieľom cvičenia je, aby každý lekár, sestra, záchranár, sanitár pri kontakte s pacientom s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu vedel ako má k pacientovi pristupovať a ako sa pred nákazou chrániť.

Špeciálna ochrana

Minulotýždňové cvičenie sa začalo na Oddelení urgentného príjmu (OUP). Odborníci vychádzali z predpokladu, že takýto pacient sa pravdepodobne dostaví práve na UP. „Preto je dôležité, aby bol personál OUP pripravený ako po odbornej tak aj po technickej stránke. Na OUP musí byť izolačná miestnosť pre dočasnú izoláciu osoby podozrivej z nákazy. Dôležité je zodpovedne odobrať epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu,“ povedala Maťašeje.

„Personál musí pri komunikácii s takýmto pacientom používať špeciálne ochranné prostriedky. Následne lekár biobox 290OUP kontaktuje infektológa, ktorý ak vysloví podozrenie na vysokovirulentnú nákazu, kontaktuje epidemiológa s následnými ďalšími opatreniami. Takýto pacient je v špeciálnom biovaku prevezený na oddelenie infektológie a umiestnený v bioboxe – izolačná podtlaková jednotka,“ uviedla ďalej.

Personál záchrannej zdravotníckej služby ako aj personál nemocnice musí podľa slov Maťašeje používať pri kontakte s pacientom ochranný pretlakový biologický oblek (pozn. to sú tie oranžové). Je potrebná dôsledná dekontaminácia priestorov, oblekov a osôb. Je nevyhnutné, aby pri obliekaní, dekontaminácii, vyzliekaní oblekov, manipulácii s pacientom a biologickým materiálom boli dodržané presné postupy, inak môže dôjsť k ohrozeniu personálu ako aj ostatnej verejnosti. Z tohto dôvodu je nutné pravidelne cvičiť všetky postupy od prvého kontaktu s pacientom na UP až po jeho izoláciu v bioboxe.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery z cvičenia!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame