Diskusná prestrelka o zrušení PKO: Pôjde kultúra v Banskej Bystrici ku dnu?

Aký rozvoj kultúry bude nasledovať v Banskej Bystrici po zrušení Parku kultúry a oddychu? Podobné otázky trápia nielen umelcov mesta, ale aj riaditeľov kultúrnych inštitúcií, ktorí sa k veci v posledných dňoch aj rázne vyjadrili.

Marcel Páleš
Ilustračný obrázok k článku Diskusná prestrelka o zrušení PKO: Pôjde kultúra v Banskej Bystrici ku dnu?
Zdroj: Dnes24.sk

Slovami z otvoreného listu ministra kultúry Mareka Maďariča začínala viac ako dvojhodinová diskusia na tému kultúra, hranice nekultúrnosti, rozvoj kultúry v rámci samospráv, zrušenie PKO v Banskej Bystrici ako príspevkovej organizácie, ktorá prebehla 13. septembra v celonárodnom internetovom médiu Rádio Slobodný vysielač.

Likvidácia kultúrnej infraštruktúry?

Podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, od 1. 1. 2014 nebude výkon kultúry v meste Banská Bystrica robiť PKO ako príspevková organizácia, ale pravdepodobne úradníci odboru mestského úradu. Riaditeľ Stredoslovenského múzea, Roman Hradecký, zdôraznil potrebu položenia si otázky, prečo mesto vôbec potrebuje Park kultúry a oddychu ako príspevkovú organizáciu.

„Banská Bystrica nemá len bohaté kultúrne tradície, ale má fantastickú kultúrnu súčasnosť. Je tu vynikajúce zastúpenie slobodných umelcov, štátnych a samosprávnych kultúrnych inštitúcií, viac ako 200 občianskych združení, máme ucelené umelecké školstvo. Tak široká ponuka kultúrnych aktivít a kultúrnej produkcie robí z Bystričanov tých, ktorí si koľkokrát nevedia vybrať z ponuky. Akú úlohu v tom má mesto?“ vyslovil Hradecký.

Riaditeľ Stredoslovenského múzea ďalej podotkol na Zákon 369/90 o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že mesto má vytvárať podmienky pre uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľstva. „Ale nie vykonávať, ale spravovať. My tu zmiešavame správu kultúry a vytváranie podmienok a priamy výkon kultúry. My tu dlhodobo likvidujeme infraštruktúru kultúry,“ dodal Hradecký.

Financie sa môžu nekontrolovateľne strácať

Generálny riaditeľ múzea SNP, Stanislav Mičev, charakterizoval PKO ako príspevkovú organizáciu. Je to podľa neho právna forma, ktorá môže oslovovať podnikateľov, môže prenajímať svoje priestory a zisk vkladať do svojej činnosti. „Ak príde úradník z mesta za podnikateľom so žiadosťou o príspevok, on logicky zareaguje negatívne. Pre PKO peniaze dá, lebo vie, komu ich dáva a načo budú využité. Financie pre mesto sa môžu nekontrolovane stratiť vo finančných tokoch,“ zdôraznil Mičev.

Podľa umelkyne a iniciátorky výzvy k nepodpísaniu uznesenia primátorom, Jany Orlickej, vznikol hlavný problém s Parkom kultúry a oddychu v Banskej Bystrici na základe ekonomickej analýzy, pričom podotkla, že PKO v rámci rozpočtu mesta má stále klesajúcu tendenciu ročného príspevku.

„Takáto analýza, ktorá hovorila len v číslach a argumentačne neobstála, logicky smerovala k jedinej otázke. Na základe čoho sa deje transformácia v oblasti kultúry? Chýba záväzný plán transformácie. Chýba Stratégia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica. Kompletné portfólio programov PKO mesto nie je schopné zabezpečiť, bude musieť outsoursovať množstvo služieb, stratí tak potrebnú flexibilnosť pri výkone kultúry, a v rámci viaczdrojovosti financovania, bude ako mesto žiadateľ, výrazne znevýhodnené,“ upozornila Orlická.

Koniec PKO, koniec financií z medzinárodných grantov

Orlická dodala, že zrušením PKO ako príspevkovej organizácie sa stratí možnosť čerpať zdroje z medzinárodných grantových programov, ktoré sa uzatvárajú na konci roka 2013 a prideľujú začiatkom roka 2014. Medzinárodný dixielandový festival, dotovaný Vyšegrádskym fondom, bude spomienkou.

Riaditeľ Stredoslovenského múzea Hradecký vyslovil smerom ku kompetentným otázky, ktoré im vraj doposiaľ nezodpovedali: „Ak máte výhrady voči ekonomickému fungovaniu, tak riešte ekonomiku, nerušte organizáciu. Máte problém s ľuďmi, ktorí tam robia, že sú neprofesionálni? Tak riešte tých ľudí, ale prečo chcete zrušiť tú organizáciu? Ak máte problém s obsahovým zameraním činnosti, tak riešte obsahové zameranie. Nerušte organizáciu!“

PKO podľa neho zabezpečuje tisíce drobností každodenného života v meste. PKO si získava príspevok od mesta na réžiu a tri podujatia, a zvyšok financií si kumuluje samostatne, pričom zabezpečí vyše 200 podujatí ročne. Otázne ostáva, či trebárs s menším počtom pracovníkov, ktorí budú tvoriť odbor PKO po novom pod mestským úradom, je možné zabezpečiť rovnaký objem práce za financie, ktoré zostanú.

Marcel Pecník, poslanec mestského zastupiteľstva a predkladateľ návrhu na zrušenie PKO reagoval nasledovne: „Ja vlastne neviem, ako sa to celé vyvinie, keď to prejde pod úrad. V konečnom dôsledku ani neviem, ako táto celá diskusia dopadne, pretože mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie. Teraz je určitý legislatívny postup, čo s tým. Medzitým prebehnú ďalšie rokovania a na ťahu je primátor, potom politické rokovania, v prípade, že sa situácia vyvinie iným spôsobom.“

Prvoplánové riešenie?

Orlická vyjadrila pohoršenie, že ide len o prvoplánové riešenie. „Neexistuje plán B, len konštatovanie: To ešte nevieme. A kultúrna obec, ktorá sa pustila do diskusie v rámci tohto problému to vie, pretože v tej kultúre dennodenne pracuje, a vidí spojitosti.“

Podľa Hradeckého je základný problém aj v tom, že diskusia začala po tom, ako sa zrušilo niečo, čo funguje. „A teraz sa uvidí, čo bude ďalej, a v tom je ten nezmysel. Ja neverím, že v rozsahu štyroch mesiacov sa vyrieši systém zabezpečenia kultúry mesta.“

„Môj názor je, že ak kultúrna obec tvrdšie nezasiahne do tohto procesu, tak sa môže veľmi ľahko stať, že problém rozseknú ekonómovia. Je totiž veľmi málo poslancov, ktorí sa rozumejú do metodiky výkonu kultúry. Pre nich je koľkokrát najsmerodatnejšie číslo,“ dodal Pecník.

Foto: Bohdan Mezei

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame