Bystrica čelí problému s jedným z najvýznamnejších dokumentov: Územný plán má podľa prokuratúry trhliny

Bystričania čakali dlhé mesiace na schválenie nového územného plánu mesta. Hoci sa v marci nakoniec dočkali, teraz primátor čelí výzve. Nový územný plán má podľa prokuratúry trhliny.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Bystrica čelí problému s jedným z najvýznamnejších dokumentov: Územný plán má podľa prokuratúry trhliny
Zdroj: Dnes24.sk

Otvorenú výzvu banskobystrickému primátorovi Jánovi Noskovi adresovali v utorok zástupcovia občianskej iniciatívy Občania mestu (OI OM). Žiadajú v nej o oboznámenie verejnosti s konkrétnymi osobami a vyvodenie dôsledkov zo situácie, ktorá vznikla v oblasti územného plánovania mesta po tom, ako krajská prokuratúra podala protest vyhlasujúci schválenie Územného plánu (ÚP) mesta Banská Bystrica za neplatné v celom rozsahu z dôvodu nezákonnosti.

Právny chaos a neistota

„Dôvodov nezákonnosti je viacero. Ako občanov sa nás najviac dotýka dôvod, že nedošlo ku korektnému zapracovaniu akceptovaných pripomienok do ÚP a došlo medzi prerokovaným plánom a jeho konečnou verziou k pozmeneniam, ktoré stavebný zákon nepripúšťa,“ informoval Tomáš Sobota z OI OM.

Podľa neho spracovanie nového ÚP stálo občanov nemalé finančné prostriedky, pričom výsledok je právny chaos a neistota. Vychádzajúc z rokovania mestského zastupiteľstva má ísť o čiastku 9,9 milióna slovenských korún, teda asi 300 000 eur. Ďalšie škody údajne môžu ešte vzniknúť.

„Na spracovaní ÚP sa mimo zmluvný vzťah mesta so spracovateľom podieľal aj Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta, čo sú bezpochyby ďalšie výdavky. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a spôsob spracovania územného plánu nie je jasné, kto bude zodpovedný za jeho úpravu, nakoľko na spracovaní sa podieľal aj ÚHA. Na novom ÚP sa pracovalo neuveriteľných 12 rokov, čo je čas, za ktorý sa mohli zmeniť podmienky vyplývajúce zo zadania plánu, a to aj v súvislosti so stavbami, ktoré boli povolené počas spracovania nového plánu,“ reagoval ďalej Sobota.

Podľa neho nastal stav právneho vákua, kedy nie je dostatočne jasné, ktorý ÚP je platný a „môžu tak vznikať rôzne podozrenia, že taký stav chaosu niekomu vyhovuje“. Starý územný plán platil okolo 40 rokov so všetkými zmenami a doplnkami.

Námietky prokurátora

TASR oslovila banskobystrický magistrát, no vzhľadom na to, že výzva mu bola zaslaná len v utorok popoludní, nemal zatiaľ možnosť sa s ňou dôkladne oboznámiť. Ako uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová, vyjadria sa k nej v najskoršom možnom termíne.

Ako informovala organizácia Via Iuris, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici vydala protest proti súhlasnému stanovisku banskobystrického Okresného úradu, ktorý odobril schvaľovanie ÚP. Reagovala tak na podnet Via Iuris a ďalších vyše 300 ľudí z júla tohto roka.

„Prokurátor dospel k záveru, že okresný úrad svojím súhlasným stanoviskom k ÚP porušil viaceré ustanovenie zákona o správnom konaní a stavebného zákona. Prokuratúra žiada toto súhlasné stanovisko zrušiť a nahradiť ho novým, ktoré bude zodpovedať zákonu,“ zdôraznili právnici Eva Kováčechová a Imrich Vozár spolupracujúci s Via Iuris.

Podľa nich prokurátor predovšetkým namietal, že mnohé pripomienky verejnosti boli síce formálne akceptované, vo výsledku však neboli zapracované a v ÚP sa neobjavili, v ďalších prípadoch boli zase akceptované protirečivé pripomienky, ktoré sa navzájom vylučovali.

Okresný úrad má teraz 30 dní na to, aby protestu prokurátora vyhovel a svoj postup napravil. Ak tak neurobí, bude celú vec posudzovať ministerstvo dopravy. V prípade, že protestu nevyhovejú, prokurátor sa môže obrátiť na súd a ten posúdi zákonnosť súhlasného stanoviska okresného úradu k ÚP.

Územný plán mesta je jedným z najvýznamnejších dokumentov, ktorý na dlhé roky dopredu stanovuje jasné pravidlá o tom, ako sa má mesto rozvíjať, kde a aké stavby sa môžu stavať, ako sa bude riešiť dopravná situácia, ale tiež, kde bude verejná zeleň, parky, ihriská a kde a ako sa bude rozvíjať priemyselná zóna v meste.

Čítajte tiež:

Toto má byť pokračovanie roku upratovania v Bystrici:Nosko prezradil, akú zmenu sa chystá predložiť!

Banská Bystrica sa konečne dočkala: Mesto má nový územný plán

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame