Jakub Forgács Rôzne Správy

Boj Bystričanov proti vplyvu komunistov. Režimu sa vzopreli aj v Smrečine

Revolučné časy sa pod Urpínom neskončili štrajkom. Dôkazom je autentické vyhlásenie z decembra 1989!

Ilustračný obrázok k článku Boj Bystričanov proti vplyvu komunistov. Režimu sa vzopreli aj v Smrečine
9
Galéria

Revolučné časy pod Urpínom: Takto proti vplyvu komunistov bojovali v Smrečine! Bystričania nemali po novembri 1989 na ružiach ustlaté a obzvlášť v štátnych podnikoch. Dôkazom toho je autentické vyhlásenie, ktoré vydala občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu v niekdajšej banskobystrickej Smrečine.

Niekdajší predseda občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu v Smrečine Pavol Katreniak nám poskytol autentické vyhlásenie VPN pri štátnom podniku Smrečina Banská Bystrica, ako ich spísala začiatkom decembra 1989:

"Občianska iniciatíva VPN pri štátnom podniku Smrečina Banská Bystrica v súvislosti so súčasnou situáciou v ČSSR vydáva toto vyhlásenie:

Plne podporujeme požiadavky vznesené koordinačnými výbormi Občiasnkeho fóra, Verejnosti proti násiliu a koordinačného výboru štrajkujúcich študentov. S poľutovaním sme nútení konštatovať, že tieto požiadavky nie sú plnené v súlade so želaním „novej verejnosti“.

Ide o tieto požiadavky:

  1. Žiadame uplatniť dôsledky vypustenia článku 4 Ústavy vo všetkých podnikoch, závodoch a iných organizáciách ako aj mocenských a správnych orgánoch.
  2. Odsudzujeme pomalosť s akou Ústredný výbor KSČ a Ústredný výbor KSS pristupujú k riešeniu situácie v krajine a odďaľujú rozhodnutia o skutočnom naplnení ústavného zákona o zrušení vedúcej úlohy KSČ.
  3. Preto nekompromisne požadujeme zrušenie základných organizácií KS vo všetkých podnikoch, závodoch a organizáciách.
  4. Taktiež nekompromisne požadujeme zrušenie ľudových milícií ako mocenskej sily KS, a to tým skôr, že nejestvuje žiaden zákon, ktorý by existenciu Ľudových milícií upravoval. Návrh akčného programu o podriadení Ľudových milícií vláde považujeme za zastierací manéver na to, aby táto mocenská sila zostala zachovaná.

Vyhlásenie občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu pri štátnom podniku Smrečina rozširujeme na tieto ďalšie požiadavky týkajúce sa priamo štátneho podniku Smrečina:

  1. Okamžite rozpustiť Ľudové milície pri štátnom podniku Smrečina, priestory patriace Ľudovým milíciám vrátiť závodnej požiadnej jednotke.
  2. Vylúčiť základnú organizáciu KSS zo všetkých závodov a podnikového riaditeľstva Smrečiny. Zasadačku ZV KSS sprístupniť všetkým pracujúcim.
  3. Prehodnotiť pri vypracuvávaní Organizačného poriadku nášho podniku postavenie a opodstatnenosť úseku kádrovej a personálnej práce. Žiadame zrušiť kádrové posudky a viesť iba pracovné hodnotenie.
  4. Žiadame prehodnotiť a zmeniť osobné hodnotenia pracovníkov, konkrétne v kritériu 3 bod C, kde sa hodnotí angažovanosť a spoločenská iniciatíva. Navrhujeme toto kritérium vypustiť z osobného hodnotenia.
  5. Žiadame do 20. decembra 1989 uskutočnenie konferencií Revolučného odborového hnutia a aby sa uskutočnili slobodné a demokratické voľby do odborových orgánov.
  6. Po splnení v šetkých politických požiadaviek vrátane odstúpenia všetkých zdiskreditovaných nomenklatúrnych kádrov bude musieť byť pravdivo zverejnená hospodárska situácia v Smrečine a vytovrená skupina odborníkov na vypracovanie dôkladnej analýzy ekonomických, sociálnych a pracovných podmienok v jednotlivých závodoch s cieľom vypracovať koncepciu rozvoja Smrečiny s preukázaním jednoznačného ekonomického rastu celého štátneho podniku."

Riaditeľ odstúpil

„Výzva bola distribuovaná všetkým zamestnancom podniku a všetkým zamestnancom závodov. Samozrejme, že aj vtedajšiemu riaditeľovi,“ spomína Katreniak, podľa ktorého pod tlakom argumentov VPN začiatkom roka 1990 z funkcie odstúpil spolu s kádrovou námestníčkou.

Samotný materiál bol podľa Katreniaka výsledkom dvoch veľkých stretnutí VPN zamestnancov Smrečiny. „Preto sú v jeho závere uvedené dva dátumy 7. a 12. decembra. Nedá sa však povedať, že prvá polovica sa datuje k 7. a druhá k 12. decembru. Potom, ako sa tieto požiadavky spísali, sme vydali aj Spravodaj VPN a zrodila sa požiadavka na odstúpenie podnikového riaditeľa,“ ozrejmil.

„Tlačivo malo niekoľko stovak exemplárov. Rozmnožovali sme ho v podnikovej kopírke. Podarilo sa nám totiž získať na našu stranu jej zamestnancov, ktorí inak mali prísnu kontrolu nad rozmnožovaním materiálov,“ dodal Katreniak so slovami, že v archíve získali voskové blany, rozmnožovací papier a po dohovore s pracovníčkami kopírne to fičalo.

Pozrite si v priložeých fotogalériách aj zábery generálneho štrajku na Námestí SNP a úchvatnej živej reťaze spájajúcej Bystricu a Zvolen!

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Živá reťaz spojila za Nežnej revolúcie Bystricu so Zvolenom
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie