Jakub Forgács Správy

Zháňate si v Bystrici prácu? Mesto hľadá posilu na voľnú pozíciu

Mesto zverejnilo zaujímavú ponuku pre ľudí. Preštudujte si podrobnosti...

Ilustračný obrázok k článku Zháňate si v Bystrici prácu? Mesto hľadá posilu na voľnú pozíciu
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu Referent na oddelenie sprostredkova­teľského orgánu pre IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Informuje o tom mesto na svojom webe.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadovaná prax:

 • prax minimálne 2 roky v oblasti projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov (z toho minimálne jeden rok v oblasti riadenia a/alebo monitorovania/hod­notenia/publi­city a/alebo kontroly a/alebo implementácie projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov/európskych štrukturálnych a investičných fondov)

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • orientácia v problematike štrukturálnych fondov;
 • znalosť legislatívy SR a EÚ pre oblasť štrukturálnych fondov;
 • znalosť Systému riadenia ŠF a KF/EŠIF, Systému finančného riadenia ŠF a KF/EŠIF a ďalšej riadiacej dokumentácie pre oblasť štrukturálnych fondov;
 • prehľad v oblasti Integrovaného regionálneho operačného programu;
 • práca s PC – užívateľ (MS Office, Word, Excel, …);
 • znalosť procesu prípravy a implementácie projektov financovaných z EŠIF výhodou;
 • znalosť práce v systéme ITMS2014+ výhodou;
 • základná znalosť účtovníctva výhodou;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • komunikačné zručnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, analytické myslenie, schopnosť pracovať v záťažových situáciách;
 • vodičský preukaz skupiny B výhodou;

Stručná charakteristika pozície

 • vykonávanie činností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkova­teľským orgánom, ktoré sú podrobne určené v samostatnom vnútornom predpise – Internom manuáli procedúr SO (participácia na odbornom hodnotení Žiadostí o NFP v rámci IROP, súčinnosť pri príprave metodiky k implementácii IROP, súčinnosť pri aktualizácii riadiacej dokumentácie IROP, spolupráca s inštitúciami zapojenými do implementácie ŠF, poradenstvo pre žiadateľov v rámci IROP…)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako sa uvádza na stránke, bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača:

Predpokladaný termín nástupu: júl 2020

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 29.05.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica,“ uvádza mesto.

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

V priloženej fotogalérii sa môžete pokochať aj zábermi rozkvitnutých kvetov na Námestí Slobody!

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Kvety na Námestí Slobody hýria farbami
6
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM