Jakub Forgács Správy

Nová práca v Bystrici? Mesto zverejnilo zaujímavú ponuku pre ľudí

Banská Bystrica zháňa posilu. Aké sú požiadavky na uchádzačov o pozíciu sociálny pracovník?

Ilustračný obrázok k článku Nová práca v Bystrici? Mesto zverejnilo zaujímavú ponuku pre ľudí
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: sociálny pracovník. Informuje o tom na svojom oficiálnom webe.

Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálny pracovník:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1, písm. a) zákona č. č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o sociálnej práci“)
 • alebo spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania a vykonával pracovné činnosti, ktoré svojim charakterom zodpovedajú sociálnej práci v zmysle § 45 ods. 1 Zákona o sociálnej práci.

Požadovaná prax:

 • prax v oblasti sociálnych vecí, sociálnych služieb výhodou.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť problematiky sociálnych služieb, sociálnych vecí, znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo
 • skúsenosti s informačným systémom Cygnus
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie, proklientský prístup
 • pracovitosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • samostatnosť, flexibilita, snaha vzdelávať sa
 • tímový prístup
 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
 • výhodou: držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Druh práce a stručná charakteristika: Komplexne zabezpečuje sociálnu starostlivosť o seniorov v zariadení, vedie spisy klientov, ktoré má pridelené, s prijímateľom pracuje od jeho prijatia do zariadenia, po jeho prijatí vypracováva individuálny plán a plán práce s klientom, sleduje priebeh adaptačného procesu, spolupracuje s príbuznými prijímateľa, zabezpečuje – záujmové, spoločenské, kultúrne aktivity a aktivizačnú činnosť v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vysokoškolskom vzdelaní, príp. fotokópia potvrdenia výkonu pracovných činností k 1.1.2015 od predchádzajúceho zamestnávateľa,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov, (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve).

Mesto upozornilo, že bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

„Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní,“ píše sa na webe.

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2020

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 30.05.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,“ uvádza mesto.

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská, e-mail: denisa.lapsanska@banskabystrica.sk, telef.: 048/4330121

V priloženej fotogalérii sa môžete pokochať aj zábermi rozkvitnutých tulipánov v bystrickom par­ku!

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: V bystrickom parku púta pohľady ľudí 1000 kvitnúcich tulipánov
8
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM