Za branie úplatku by mohli sedieť na 12 rokov

Úrad boja proti korupcii koncom minulého týždňa obvinil inšpektora práce z Banskej Bystrice z prijímania úplatku a inšpektora z Trnavy aj zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, za čo im v prípade dokázania viny hrozí väzenie na päť až 12 rokov.

Monika Obrtalová

Inšpektoráty práce tiež zriadili vnútorné komisie na prešetrenie postupu inšpektorov pri sporných kontrolách. „Ostro odsudzujeme akékoľvek korupčné správanie inšpektora práce a podnikáme všetky kroky, aby sme takéto korupčné správanie v sústave eliminovali. V tejto oblasti už dlhodobo spolupracujeme s Úradom boja proti korupcii, jedno z obvinení je práve výsledkom tejto spolupráce,“ povedala generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce (NIP) Jana Popovičová. V prípade, že sa korupcia preukáže aj na súde, budú obaja inšpektori práce v súlade so zákonom prepustení zo zamestnania.

Doplnila, že na inšpektorátoch práce v Banskej Bystrici a v Trnave boli tiež zriadené vnútorné komisie, ktoré vyšetria, či obaja inšpektori pri výkone inšpekcie práce neporušili zákon o inšpekcii práce a interné predpisy o inšpekcii práce. „Ak by vnútorné prešetrovanie v súvislosti s podozrením prijímania úplatku preukázalo závažné porušenia predpisov o inšpekcii práce, budú inšpektori prepustení okamžite,“ zdôraznila Popovičová. Súčasné vedenie NIP zaviedlo viacero proti korupčných opatrení a ďalšie sú súčasťou novely zákona o inšpekcii práce. K opatreniam napríklad patrí povinné striedanie inšpektorských dvojíc, posilnenie kontroly výkonu inšpekcie práce v teréne nadriadenými zamestnancami, v pripravenej novele zákona o inšpekcii práce sa zas predpokladá zavedenie možnosti vykonania inšpekcie práce aj mimo územného pôsobenia inšpektorátov práce. Zaviedla by sa tak možnosť krížovej kontroly inšpektorátov.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.