Monika Obrtalová Rôzne

Verejné zdravotníctvo pomáha aj po povodniach

Tri etapy povodní, ktoré od 6. mája do 22. júna tohto roku zasiahli Slovensko, postihli v Banskobystrickom kraji 133 miest a obcí. Najviac zasiahli povodne okresy Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Lučenec, Zvolen a Žiar nad Hronom. Najväčšie škody na súk

Aj preto tieto lokality navštívil v závere uplynulého týždňa minister zdravotníctva Ivan Uhliarik spolu s hlavným hygienikom Ivanom Rovným a regionálnym hygienikom so sídlom v Banskej Bystrici Cyrilom Klementom. Po návšteve a obhliadke obcí Veľký Blh, kde počas záplav museli evakuovať desiatky obyvateľov, Behyniec, kde boli kontaminované zdroje pitnej vody, mesta Tornaľa a vodného zdroja Teplý Vrch minister zdôraznil, že prioritou je hlavne kvalita pitnej vody, ako aj efektívna a rýchla pomoc postihnutým.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v postihnutých oblastiach robia chemické analýzy vody a potravín, kontrolujú vodu po čistení studní a poskytujú poradenstvo pre občanov. Regionálny hygienik RÚVZ Rimavská Sobota Dušan Béreš označil za hlavné problémové oblasti v ochrane zdravia obyvateľstva predovšetkým narušenie dodávok pitnej vody, narušenie zásobovania potravinami, ale aj reguláciu hmyzu po povodniach. Dodávka pitnej vody bola narušená hlavne v skupinovom vodovode Tornaľa, kde zatekala povrchová voda do vodného zdroja Behynce, viacerých studní i spotrebísk verejných vodovodov. V niektorých obciach bola dočasne na podnet regionálneho hygienika vyhlásená voda za nepitnú a obyvateľstvo zásobovali vodou z cisterien.

Pracovníci RÚVZ Rimavská Sobota i RÚVZ Banská Bystrica odobrali v máji a júni celkom 56 vzoriek vody na laboratórne vyšetrenia nielen z verejných (12), ale aj individuálnych zdrojov pitnej vody (44 studní). Až 98 percent vzoriek odobratých z individuálnych zdrojov nevyhovuje požiadavkám na pitnú vodu hlavne kvôli prekročeniu nameraných medzných hodnôt dusičnanov, E-copli a enterokokov.

Odbery vody z individuálnych vodných zdrojov pokračujú aj naďalej. Do 15. júla odobrali hygienici ďalších 48 vzoriek vody. Aj keď orgány verejného zdravotníctva nedisponujú ani odhadovanými škodami, ktoré spôsobili povodne, môžu však vyčísliť nepriame zvýšené náklady v súvislosti s vyšetrovaním vzoriek vody. V RÚVZ Rimavská Sobota je to vyše 11 tisíc euro, v RÚVZ Banská Bystrica viac ako 15 600 euro.

Čo sa týka nadmerného výskytu komárov, odborníci RÚVZ, obvodných úradov životného prostredia, Bankobystrického samosprávneho kraja ako aj starostovia obcí a odborníci na desinsekciu vykonali terénne prieskumy možných zamorených území. Na základe ich zistení zatiaľ letecky o pozemne postriekali takmer 2500 hektárov v 13 obciach okresu Veľký Krtíš.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM