Veľký prehľad pre Bystričanov na rok 2018: Kedy budú odvážať biologický odpad?

Aj v novom roku sa budeme môcť v meste zbaviť odpadu z kuchyne či záhrady. Pozrite si rozpis, kedy sa bude odvážať z jednotlivých ulíc!

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Veľký prehľad pre Bystričanov na rok 2018: Kedy budú odvážať biologický odpad?
Zdroj: OLO a.s.

Zvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) od obyvateľov rodinných domov v Banskej Bystrici prostredníctvom 240 l nádob červenej farby v roku 2018 prebehne na základe minuloročných skúseností v zmysle stanovených zvozových rajónov.

„Nádoby sú určené na BRO zo záhrad – konáre, tráva, lístie atď. a na kuchynský odpad ako sú zvyšky z ovocia a zeleniny, papierové čajové vrecúška. Nádoby nie sú určené na tekutý kuchynský odpad a odpad živočíšneho pôvodu. Vzhľadom na obmedzenú nosnosť 240l nádob na BRO ich treba napĺňať odpadom max. do 40kg,“ uvádza Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

  • Rajón č.1: Rakytovská cesta, Smreková, Borovicová, Vŕbová, Borievková, Liesková, Kremnička, Čerešňová, Jabloňová, Brezová, Trnková, Drienková, Šípková, Klenová, Iliašska cesta, Podháj, Sokolovská, Pršianska cesta, Medená, Rubínová, Zlatá, Mosadzná, Bronzová, Jaspisová, Zafírová, Ametystová, Malachitová, Opálová, Diamantová, Cintorínska, Malachovská, Stromová, Stupy, Sládkovičova, Železná, Rumelková, Platinová, Plánková, Tyrkysová, Akvamarínová
  • Rajón č.2: Radvaň, Poľná, Jarná, Letná, Zimná, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, Jesenná, Krátka, Stredná, Bočná, Bagarová, Jazmínová, Zelená, Tichá, Na Troskách, Cesta na štadión, Nové Kalište, Nešporová, Wolkerova, Gorkého, Tajovského, Hatalová, Murgašová, Hurbanová, Hodžová, Chalupková, Ruttkaya-Nedeckého, Horná strieborná, Janka Kráľa, Terézie Vansovej, Zahradná, Nad plážou, Školská, Na Graniari, Astrova, Azalková, Cesta na amfiteáter, Cesta na vysielač, Slnečné stráne, Vršacká, Zadarská, Muškátová
  • Rajon č.3: Podlavická, Pod Dúbravou, Povstalecká, Lipová, Pestovateľská, Pod Stráňou, Višňová, Skubínska, Buková, Mlynská, Priehrada, Lúčičky, Záhumnie, Na Čiertolí, Jaseňová, Jedľová, Na Lúčkach, Na úbočí, Buková, Závoz, Kvetinová, Na Karlove, Ľ.Ondrejova, Hečkova, Dobšinského, S.Jurovského.
  • Rajón č.4: Topoľová, Kostiviarska cesta, Jelšová, Jakubská cesta, Ovocná, Uľanská cesta, Nový svet, Harmanecká cesta, Hrušková, Jozefa Mistríka, Mičinská cesta, Pod Rybou, Družstevná, Bellušová, B.Němcovej, Hronské predmestie, Lesná, Na Starej tehelni, Na Uhlisku, Pod Urpínom, Pod Kalváriou, Žltý piesok, Jesenského, Hviezdoslavova, 9.mája, Pod Turíčkou, Majerská cesta, Stavebná, Timravy, Horná
  • Rajón č.5: Na Hrbe, Cementárenská cesta, Šalkovská cesta, Poľovnícka, Podjavorinskej, Hronská, Jirásková, Ponická, Ľupčianska, Mieru, Fraňa Kráľa, Rudlovská cesta, Horné záhrady, Kpt.Jaroša, Marka Čulena, Pod Bánošom, Rudelínová, Dedinská, Z. Mikulu, Odbojárov, Pod Hôrkou, Strmá, Ružová, Ml. Budovateľov, Haškova
  • Rajón č.6: Ďumbierska, Inovecká, Pod cintorínom, Na Dolinky, Stránska, Surovská, Sásovská cesta, Pod Skalkou, Na zábave, Hlboká, Na plaváreň, Garbanka, Na Tále, Dubová, Veterná, Agátová, Jegorovova, Partizánska, Senická cesta, Cesta k nemocnici, Petelenova, Mikuláša Kováča, Prof.Sáru, Šoltésovej, Kollárova, F.Bystrého, Petra Karvaša, Matuškova, Pod Jesenským vŕškom, Komenského, Laskomerská, Bottova, Stoličková, Lazovná, Katovná, Bakossova, Krížna
  JAN FEB MAR APR – NOV DEC
Rajón 1 08.01. 05.02. 05.03., 19.03., 26.03. Každý pondelok (výnimka 03.04.) 10.12.
Rajón 2 09.01. 06.02. 06.03. 20.03., 27.03. Každý utorok 11.12.
Rajón 3 10.01. 07.02. 07.03., 21.03., 28.03. Každú stredu 12.12.
Rajón 4 15.01. 12.02. 08.03., 22.03., 29.03. Každý štvrtok 17.12.
Rajón 5 16.01. 13.02. 09.03., 23.03., 30.03. Každý piatok 18.12.
Rajón 6 17.01. 14.02. 10.03., 24.03., 31.03. Každú sobotu 19.12.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame