HARMONOGRAM ulica za ulicou. Termíny zberu nadrozmerného odpadu v Bystrici

Potrebujete sa zbaviť nepotrebných spotrebičov či nábytku? Aj v roku 2018 prebehne v uliciach mesta zber nadrozmerného odpadu.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku HARMONOGRAM ulica za ulicou. Termíny zberu nadrozmerného odpadu v Bystrici
Zdroj: TASR

Systém zberu nadrozmerného odpadu v Banskej Bystrici bude podľa harmonogramu pokračovať aj v roku 2018. Nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, koberce a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad môžu obyvatelia mesta uložiť v predvečer stanoveného termínu vývozu ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad.

"Nadrozmerným nie je stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad vo vreciach, ktoré ku kontajnerom neukladajte! Žiadame občanov mesta, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálnych odpadov dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu. V prípade vzniku potreby zbavenia sa nadrozmerného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste,“ uvádza Oddelenie odpadového hospodárstva banskobystrického Mestského úradu.

Termíny zberu nadrozmerného odpadu z domácností v roku 2018 sú stanovené podľa ulíc nasledovne:

Každý prvý piatok v mesiaci, t.j.: 5. jan., 2.feb., 2.mar., 6.apr., 4.máj, 1.jún, 6.júl, 3.aug., 7.sep., 5.okt., 2.nov., 7.dec.:

A.Matušku, Astrová, Azalková, Bakossova, Bellušova, B. Němcovej, Cementárenská, Cesta k nemocnici, Cesta na amfiteáter, Cesta k Smrečine, ČSA, 9.mája, Dobšinského, Družstevná, J.Cikkera, Dolná, Horná, Dolná Strieborná, 29. augusta, F. Bystrého, Golianova, Hečkova, Horná Strieborná, Horné Záhrady, Hronské predmestie, Hviezdoslavova, F.Švantnera, Nám. Š. Moyzesa, Národná, Na Karlove, Na Troskách, Nám. L. Svobodu, Nám. Slobody, Jána Bottu, J. Kráľa, Jesenského, Jegorovova, M.Hattalu, Kapitulská, Katovná, Kollárova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Kuzmányho, Lazovná, Ľ.Ondrejova, Lesná, Majerská cesta, Medený Hámor, M. M. Hodžu, M. Hurbana, Murgaša, M.Rázusa, Laskomerská, Mičinská cesta, Na Graniari, Na Starej Tehelni, Na Uhlisku, Nad plážou, Nám. SNP, Nám. Š. Moyzesa, J. Chalupku, Partizánska cesta, Petelenova, Petra Karvaša, Pod Jesenským Vŕškom, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Pod Rybou, Pod Turíčkou, Prof. Sáru, Ruttkaya Nedeckého, Robotnícka, Senická cesta, Severná, Skuteckého, Slnečné stráne, Stavebná, Stoličková, Strieborné nám., Š. Jurovského, Šalková, Školská, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Šoltésovej, Tajovského, T. Vansovej, Timravy, Viestova, Tr. SNP, Záhradná, Železničiarska, Žltý Piesok

Každý druhý piatok v mesiaci, t.j.: 12. jan., 9.feb., 9.mar., 13.apr., 11.máj, 8.jún, 13.júl, 10.aug., 14.sep., 12.okt., 9.nov., 14.dec.:

Ametystová, Bernolákova, Bočná, Borievková, Borovicová, Brezová, Bronzová, Cesta na štadión, Cintorínska, Čerešňová, Diamantová, Družby, Gorkého, Hutná, Iliaš, Jabloňová, Jarná, Jaspisová, Jilemnického, Kalinčiakova, Kpt.Nálepku, Krátka, Kremnička, Letná, Liesková, Malachitová, Malachovská cesta, Medená, Mládežnícka, Mosadzná, Na Motyčinách, Nám. Ľ. Štúra, Nešporova, Nové Kalište, Okružná, Opálová, Platinová, Poľná, Pod Suchým Vrchom, Podháj, Pršianska cesta, Radvanská, Rakytovská cesta, Rubínová, Rumelková, Sadová, Sládkovičova, Smreková, Sokolovská, Stredná, Stromová, Stupy, Šípková, Švermova, Tyrkysová, Wolkerova, Zafírová, Zlatá, Železná, Zimná, Zvolenská cesta .

Každý tretí piatok v mesiaci , t.j.: 19. jan., 16.feb., 16.mar., 20.apr., 18.máj, 15.jún, 20.júl, 17.aug., 21.sep., 19.okt., 16.nov., 21.dec.:

Bagarova, Buková, Gaštanová, Havranské, Internátna, Jaseňová, Javorová, Jazmínova, Jedľová, Kvetinová, Limbová, Lipová, Lúčičky, Mlynská, Moskovská, Na Čiertolí, Na Lúčkach, Na Úbočí, Nová, Oremburská, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Pod Stráňou, Podlavická cesta, Povstalecká, Priehrada, Skubínska cesta, Slnečná, Spojová, Šalgotarjánska, Tichá, THK, Tulská, Ulička, Vršacká, Višňová, Zadarská, Záhumnie, Závoz, Zelená

Každý štvrtý piatok v mesiaci, t.j.: 26. jan., 23.feb., 23.mar., 27.apr., 25.máj, 22.jún, 27.júl, 24.aug., 28.sep., 26.okt., 23.nov., 28.dec.:

Agátová, Beskydská, Dedinská, Dubová, Ďumbierska, Fatranská, Garbanka, Gerlachovská, Harmanecká, Haškova, Hlboká, Hrušková, Chabenecká, Inovecká, Jakubská cesta, Javornícka, Jelšová, Jozefa Mistríka, Karpatská, Kostiviarska, Kpt. Jaroša, Kráľovohoľská, Krivánska, M. Bela, M. Čulena, Magurská, Ml. budovateľov, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Nový Svet, Odbojárov, Ovocná, Pod Bánošom, Pieninská, Pod cintorínom, Pod Hôrkou, Pod Skalkou, Rudelínová, Rudlovská cesta, Rudohorská, Ružová, Sásovská cesta, Sitnianska, Starohorská, Stránska, Strážovská, Strmá, Surovská, Tatranská, Topoľová, Uľanská cesta,Veterná

Nadrozmerný odpad ukladajte ku klasickým zberným nádobám na komunálny odpad výhradne jeden deň, t.j. vo štvrtok, pred určeným termínom zberu nadrozmerného odpadu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame