Veľké stretnutie našich a rumunských podnikateľov v Bystrici: Z čoho sa tak radoval primátor Gogola?

Prišli, nadviazali vzájomné kontakty a ešte aj potešili hlavu mesta. Primátor Banskej Bystrice mal dôvod na radosť. V meste sa stretli naši a rumunskí podnikatelia a to v nemalom počte. A práve hojná účasť Petra Gogolu veľmi potešila.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Veľké stretnutie našich a rumunských podnikateľov v Bystrici: Z čoho sa tak radoval primátor Gogola?
Zdroj: Dnes24.sk

„Je veľmi dôležité pomáhať podnikateľom nachádzať kontakty v iných krajinách, hľadať cesty a možnosti spolupráce, a tým prispievať k rozvoju dobrých vzťahov našich krajín," povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola v pondelok na radnici, kde sa uskutočnilo stretnutie bezmála 30 slovenských a 11 rumunských podnikateľov. Tí po úvodných príhovoroch pokračovali vo vzájomných rokovaniach. Cieľom stretnutia bolo pomôcť podnikateľom v oboch krajinách nadviazať obchodné styky a podporiť tak rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rumunskom.

Ako primátor pokračoval, veľmi ho teší vysoká účasť na stretnutí, ktorá dokazuje, že podobné aktivity sú zmysluplné a potrebné. „Verím, že kontakty, ktoré sa podarí nadviazať, budú prospešné pre obe strany a prinesú zaujímavé projekty, z ktorých budú ťažiť nielen samotní podnikatelia, ale aj naše mestá, regióny a krajiny,“ doplnil Gogola.

Foto: mesto Banská Bystrica

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame