Jakub Forgács Správy

Veľké opravy v Bystrici za státisíce eur: V pláne sú cesty, chodníky i schodištia

Bystričania sa dočkajú opráv na viacerých miestach. Pozrite, čo všetko sa má urobiť v jednotlivých častiach mesta!

Ilustračný obrázok k článku Veľké opravy v Bystrici za státisíce eur: V pláne sú cesty, chodníky i schodištia
9
Galéria

V Bystrici sa aj v roku 2019 chystajú viaceré opravy. „Opäť sme sa zamerali na kritické úseky ciest a chodníkov v rôznych lokalitách nášho mesta. Z Fondu dopravnej infraštruktúry bolo tento rok na ich opravu vyčlenených takmer 312 000 eur,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

„V centre bude opravená vozovka, a tiež pravý chodník na Komenského ulici od križovatky Kollárova po križovatku Skuteckého v hodnote takmer 52 000 eur. Opravou prejde aj vozovka na ulici Trieda SNP 55 – 59 od Jegorovovej ulice za 43 000 eur,“ uviedla hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Opravy v Sásovej aj na Fončorde

V Sásovej mesto podľa jej slov zrealizuje opravy vo výške takmer 131 000 eur. „V roku 2019 sa zameriame na schodisko Karpatská – Javornícka, ktoré sa nachádza neďaleko materskej školy. Obnovíme chodník a vozovku pri zariadení pre seniorov na Krivánskej ulici 16 – 26, kde budú upravené aj parkovacie plochy pri vozovke. V areáli škôlky na Tatranskej ulici opravíme chodníky a príjazd pre zásobovanie a opravená bude aj vozovka na Rudohorskej 1 – 23,“ vymenovala.

„Na Fončorde sa zameriame na chodník na Slnečnej ulici 2 – 12 a 14 – 20 v hodnote približne 32 000 eur z Fondu dopravnej infraštruktúry, ktorý bude dokončený z finančných prostriedkov určených na opravy z volebného obvodu. Počas minulých rokov sme začali opravovať vnútrobloky na Švermovej ulici, tentokrát sa práce budú realizovať v úseku pred bytovými domami č. 13 – 17 v hodnote cca 15 000 eur,“ pokračovala Mojžišová so slovami, že pri uliciach Zelená a Jazmínová prejde obnovou chodník i schody za takmer 8 000 eur. V Radvani bude opravená vozovka pri rodinných domoch na Stromovej ulici 1 – 21 za takmer 32 000 eur.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí ako správca miestnych komunikácií komunikuje so zástupcami výborov mestských častí. „Na základe určených priorít následne realizuje opravy ciest a chodníkov na území mesta. Zoznam týchto miestnych komunikácií na rok 2019 za jednotlivé volebné obvody ešte nie je kompletný, no obnovou by mali prejsť napríklad vnútrobloky na uliciach Trieda SNP 43 – 51 či Horné záhrady 1 – 10,“ povedala Mojžišová.

Vytypovaných viacero úsekov

„Z týchto prostriedkov v súčasnosti opravujeme chodník na ul. 9. mája od križovatky s ulicou Pod Urpínom po ulicu Na Uhlisku (oproti KR PZ). Čoskoro sa bude realizovať aj obnova chodníka na Golianovej ulici od križovatky s ulicou 9. mája po Jesenského ulicu a odstránená by mala byť aj nefunkčná koľajnica na Stavebnej ulici pri železničnom podjazde,“ uviedla ďalej.

Vo volebnom obvode č. 3 (Rudlová, Sásová) je podľa Mojžišovej vytypovaných viac úsekov, no priority zatiaľ neboli definitívne určené. Konečné slovo ešte nepadlo ani v prípade volebného obvodu č. 7 (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce).

Vo štvrtom volebnom obvode (Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka) poslanci uvažujú o oprave Ovocnej ulice, chodníka na ulici Priehrada, a tiež o lokálnych opravách na Bukovej ulici v časti od križovatky pri otočke autobusu po materskú školu. „Na Fončorde bude dokončený napríklad vyššie spomínaný chodník na Slnečnej ulici. V Radvani sa už začalo s prácami. Z týchto prostriedkov je opravený chodník na Bernolákovej ulici 9 – 43 za bytovým domom, a tiež chodník na Nám. Ľ. Štúra od svetelnej križovatky na Poľnú ulicu po križovatku ku Kauflandu,“ dodala Mojžišová.

Opravy ciest, chodníkov a schodíšť v Bystrici
9
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie