Veľká pomôcka pre rodičov: PREHĽAD dní otvorených dverí bystrických materských škôl

Aj vy máte doma malého nezbedníka, ktorého čaká nástup do škôlky? Potom neprehliadnite dôležité termíny!

Jakub Forgács

Rodičia malých Bystričanov, zbystrite pozornosť! Poznáme, kedy budú dni otvorených dverí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Pozrite si ich rad za radom!

Dni otvorených dverí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

P.č. Materská škola Deň otvorených dverí
Lokalita: Centrum mesta    
1. Lazovná 32 27. 3. 2018, od 10,00 h – do 12,00 h
2. Horná 22 11. 4. 2018, od 10,00 – 12,00 h (o 10,00 h – 10,30 h – hromadné stretnutie riaditeľky s rodičmi; od 10,30 h – 12,00 h – prehliadka priestorov a areálu MŠ)
3. Cesta k nemocnici 37 10. 4. 2018, od 10,00 h – do 11,00 h
4. Profesora Sáru 3 9. 4. 2018, od 9,00 h – 11,30 h (od 9,00 h – 9,15 h – hromadné stretnutie riaditeľky s rodičmi; od 9,15 h – 11,30 h – prehliadka priestorov a areálu MŠ)
5. 9. mája 26 4. 4. 2018, od 10,00 h – do 11,30 h
6. Na Starej tehelni 7 17. 4. 2018, od 10,00 h – do 11,30 h
7. Trieda SNP 77 12. 3. 2018, od 9,30 h – do 11,30 h
8. 29. augusta 14 7. 3. 2018, od 15.00 h – do 16.30 h
9. Hronská 18 21. 3. 2018, od 10.30 h – do 11.30 h
10. Jakubská cesta 78 podľa dohody s riaditeľkou školy
11. Senická cesta 82 12. 4. 2018, od 10,30 h – do 11,30 h
12. Bakossova 5 z dôvodu naplnenej kapacity MŠ sa deň otvorených dverí nekoná
Lokalita: Radvaň, Fončorda, Podlavice    
13. Kremnička 22 v priebehu apríla v popoludňajších hodinách
14. Radvanská 26 27. 3. 2018, od 10,00 h – do 11,00 h
15. Radvanská 28 z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie MŠ sa deň otvorených dverí nekoná
16. Jilemnického 8 18. 4. 2018 od 10.00 h – do 11.00 h
17. Družby 3 11. 4. 2018 od 10,30 h – do 11,30 h
18. Nová 2 10. 4. 2018, od 10,30 h – do 11,30 h
19. Tulská 25 9. 4. 2018, od 9,30 h – do 11,00 h (od 9,30 hod. do 9,45 hod. hromadné stretnutie riaditeľky MŠ s rodičmi, po ňom prehliadka priestorov MŠ)
20. Šalgotarjánska 5 12. 4. 2018 od 9,30 h – do 10,00 h – hromadné stretnutie riaditeľky s rodičmi; od 10,00 h – 11,00 h – prehliadka priestorov a areálu MŠ
21. Na Lúčkach 2 20. 3. 2018, od 10,00 h – do 11,00 h
22. Buková 22 22. 3. 2018, od 8.30 h – do 10.00 h a od 15.00 h – do 16.30 h
Lokalita: Rudlová – Sásová    
23. Odbojárov 9 11. 4. 2018, od 10,00 h – do 11,00 h
24. Sásovská cesta 21 12. 4. 2018, od 10,00 h – 11,30 h
25. Magurská 14 27. 3. 2018, od 15,00 h – do 16,30 h
26. Karpatská 3 15. 3. 2018, od 10,00 h – do 11,15 h
27. Strážovská 3 20. 3. 2018, od 10,00 h – do 11,15 h
28. Tatranská 63 10. 4. 2018, od 10,00 h – do 11,00 h

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame