Veľká pocta pre bystrickú pedagogičku. Je nominovaná na Slovenku roka 2018

V ankete Slovenka roka 2018 môžete podporiť aj bývalú riaditeľku Gymnázia Andreja Sládkoviča. Nominovaná je Iveta Šanderová, ktorú sme vyspovedali v rozhovore.

Jakub Forgács

Iveta Šanderová je dnes zástupkyňa riaditeľky na Gymnáziu Mikuláš Kováča v Banskej Bystrici. Zároveň je učiteľkou biológie a najnovšie aj nominantkou v prestížnej ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli, že ste nominovaná na Slovenku roka 2018?

Prekvapenie. Považovala som to najskôr za aprílový žart. Pracujem s nasadením a zanietene v každej pozícii. Som prototyp multifunkčného človeka, ktorého školstvo miluje. A keďže učenie a škola sú mojou neoddeliteľnou súčasťou, aj odvedenú prácu som považovala za niečo normálne. Neočakávala som za to niečo (asi som si na to rokmi zvykla). Práca učiteľa má (bohužiaľ) najväčšie ocenenie najčastejšie po rokoch a to slovami bývalých žiakov. Aj keď nepopieram, že by mi slová ocenenia, či poďakovanie alebo nebodaj finančná odmena, neurobili dobre. Preto toto ocenenie beriem ako príjemný šok z ocenenia mojej tridsaťročnej práce. Vynahradí celú doterajšiu absenciu ohodnotenia.

Nominovali vás v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov. Čím ste podľa vás zaujali nominačnú komisiu?

Do školy sa, aj po rokoch, stále teším. Ani sama neviem, kde sa berie tá „sila“, ale do triedy vstupujem s nadšením. A keď vidím, že moja snaha nájde aj odozvu, som spokojná. Za roky praxe sú žiaci, ktorí mi prešli rukami už v rôznych pozíciách. Ich záujem o mňa a slová poďakovania potešia.

Učiť neznamená len vyučovať na hodine, ale aj pracovať a venovať sa žiakom, ktorí prejavujú nadštandardný záujem. Cieľom je naučiť deti vnímať prírodu, deje a procesy v nej, bádať, motivovať a to sa dá len pomocou rôznych projektov, mimo vyučovania. No podporujem projekty vo všetkých oblastiach, nielen prírodovedných. Mám výborné vzťahy aj so zahraničím- Českom a s spolupráci sme realizovali viaceré projekty.

A ďalšia oblasť môjho pôsobenia je história školstva, hlavne v Banskej Bystrici. My Bystričania máme byť na čo hrdí. V tejto oblasti, poznať sami-seba, svoju históriu, významných občanov, máme ešte veľa nedokončenej práce.

No a toto všetko si vyžaduje nielen môj osobný záujem, ale aj oslovenie druhých, spoluprácu, hľadanie možností. Našla som si kontakty nielen v Banskej Bystrici, ale aj v ďalších mestách a aj za hranicami Slovenska. Keď som si urobila rekapituláciu doterajšej práce, môžem byť na čo hrdá.

A čo žiaci vašej školy, v čom sú najviac talentovaní?

Neviem či najviac. Som presvedčená, že všetci mladí ľudia sú talentovaní. Naviac majú možnosti, o akých sa nám ani nesnívalo. No klesá u nich motivácia, sú pohodlní, čo ma mrzí. Preto učiteľova dušička pookreje a poskočí radosťou, keď naďabí na žiaka, ktorý niečo sám chce a má záujem. A našťastie, nájdu sa aj takýto…

Máte nejaké vízie či plány, čo by ste ešte chceli uplatniť v praxi?

Zložitá otázka na rýchlu odpoveď. Osobné ciele – chcem naďalej pôsobiť na mladých ľudí tak, aby si uvedomili význam vzdelania, aby sa naučili byť nielen vzdelanými osobami, ale aj „ľuďmi“- priamymi, čestnými, vytrvalými…

Ukázať a hlavne dokázať, že gymnázia majú svoje nenahraditeľné miesto nielen pre budúcnosť jedinca, ale nás všetkých. Vzdelanie je jeden zo základných pilierov spoločnosti a to si musia uvedomiť všetci, aj tí „hore“, aj rodičia, aj samotní žiaci.

V dnešnej dobe sa zdá, že, všetky informácie sú ľahko dostupné a učiteľ nie je potrebný, ale opak je pravdou. Podľa mňa, význam učiteľa je nenahraditeľný. No postavenie, právomoci a kompetencie, ktoré má dostupné o tom nesvedčia.

Ako najradšej trávite voľné chvíle?

Už trvalý relax je pre mňa príroda. Bývam na skok od lúk a lesa v Podlaviciach. Spolu so psami je zber húb, byliniek, či len obyčajné túlanie sa už mojou súčasťou. Posledné roky sa môj „doping“ energie a odbúravanie adrenalínu rozšíril od chvíle strávené s mojimi vnúčatami. Čisté, priame duše sú balzamom na uponáhľaný, predimenzovaný životný štýl. A záhradku beriem ako samozrejmosť . Nabehnem, porobím a vytešujem sa z rastu zasadeného, nasávam vôňu okolia. Keď k tomu pridám príjemných susedov, symbióza je dokonalá. Snažím sa tešiť z každého dňa.

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov sú nominované: Mgr. Marta Bačíková, PaedDr. Beáta Matušáková, Mgr. Alena Petáková a PaedDr. Iveta Šanderová. Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame