V kraji pribudlo turistov. Zistenia o Bystrickom okrese sú veľmi povzbudivé

Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji v prvom polroku 2017 dosiahol pozitívne čísla. Stúpol počet zariadení aj počet návštevníkov. Koho lákala Bystrický okres?

Jakub Forgács

Podľa údajov Štatistického úradu SR ku koncu polroka 2017 poskytovalo ubytovacie služby 530 ubytovacích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska štruktúry zariadení 431 bolo hromadných ubytovacích zariadení a 99 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. K dispozícii bolo 7 647 izieb s 19 961 lôžkami. Počas polroka 2017 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 275 635 návštev­níkov, z toho 16,7 % bolo zahraničných.

Najviac Čechov

Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (5,69 % z celkového počtu návštevníkov). Na aktívnom cestovnom ruchu sa ďalej výraznejšie podieľali návštevníci Maďarska (3,06 %), Nemecka (1,57 %) a Poľska (1,20 %).

Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 2,8 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 2,4 noci a domáci návštevníci 2,9 noci. Priemerná cena za ubytovanie spolu vrátane DPH bola 22,68 eur, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc.

Zdroj: Dnes24.sk

Pribudli tisíce návštevníkov

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Banská Bystrica 132 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 57 223 návštev­níkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 77,7 % tvorili domáci a 22,3 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka.

Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Bystrica 23,75 eur, v tom u domácich návštevníkov 21,51 eur a u zahraničných návštevníkov 32,06 eur.

Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2016 stúpol o jedno zariadenie a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 7 503 (nárast o 15,1 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 0,1 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame