V Bystrici vyrástla malá oáza pokoja. Ide o dielo dobrovoľníkov i nezamestnaných

Rekreačno – oddychová zóna na bystrickom sídlisku sa dočkala obnovy. Počuli ste už o Záhradke Kamarátke?

Jakub Forgács

Na to, aby sa človeku v meste lepšie žilo, potrebuje kúsok živej prírody. Tú si prenáša do miest v podobe parkov, záhrad, alejí, trávnikov, botanických či zoologických záhrad. Takýmto kúskom prírody v meste Banská Bystrica je aj novo obnovená a zrekonštruovaná oddychová zóna „Záhradka Kamarátka“.

Jedná sa o priestor, kde sa občania mestskej časti môžu oboznamovať so starostlivosťou o liečivé a okrasné rastliny, vysadené v priestoroch záhradky. Obnova tejto rekreačno – oddychovej zóny vznikla pod záštitou neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých (PMP – ŠPV), ktorá získala finančné prostriedky na realizáciu projektu „Práca s pridanou hodnotou od nezamestnaných“.

Na realizácií projektu sa aktívne podieľala aj Súkromná základná škola Dve Ruky a dobrovoľníci spolupracujúci s Podnikom medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Išlo predovšetkým o obyvateľov Banskej Bystrice, evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktorí sa na viac učia základným pracovným návykom a zručnostiam.

V pondelok 25. septembra prebehlo oficiálne otvorenie „Záhradky Kamarátky“, za účasti primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska. Sprievodný program moderovala pani Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí a členka Správnej rady PMP – ŠPV, n.o. O kultúrny program spojený so spevom, cvičením s mečmi či recitovaním, sa postarali deti zo základných škôl Pieninská, Radvaň, SZŠ Dve ruky ako aj učitelia so Súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta.

Pozrite si zábery z oficiálneho otvorenia „Záhradky Kamarátky“!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame