V Bystrici sa kradne vo veľkom!

Mesto pod Urpínom si udržuje prvé priečky v štatistikách krádeží.

Monika Földešiová

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v B. Bystrici pravidelne vypracováva štatistiky vlámaní v celej župe. Za posledný mesiac došlo k zhruba 180 vlámaniam, z ktorých najviac (až jedna štvrtina) sa odohrala v banskobystrickom okrese. Druhá priečka patrí Zvolenu. Okrem bytov ide zväčša o vlámania do obchodov, reštaurácií a osobných automobilov. Škoda za spomenuté monitorované obdobie presiahla 300.000 eur. Vzrast krádeží možno prisudzovať okrem iného i letnej – dovolenkovej sezóne, kedy ľudia opúšťajú svoje domovy na niekoľko dní či až týždňov. Prefíkaní zlodeji si tak ľahko dokážu vytipovať domy (byty), ktoré majú dlhodobo zastreté žalúzie alebo v ich okolí dlhšie nevidia majiteľov. Každý by mal preto prijať preventívne opatrenia bez ohľadu na to, či odchádza z domova na niekoľko hodín alebo dní.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.