Marcel Páleš Správy

Úrad priemyselného vlastníctva po kontrole? Prijal až 42 opatrení na odstránenie nedostatkov

Niekoľko zistených nedostatkov! To je výsledok Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pri kontrole hospodárenia a ochrany aktív banskobystrického Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Ilustračný obrázok k článku Úrad priemyselného vlastníctva po kontrole? Prijal až 42 opatrení na odstránenie nedostatkov
Zdroj: TASR

Vyplýva to z tlačovej informácie od riaditeľky odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ Ivety Bielikovej na základe protokolu o kontrole. Kontrola sa konala vo februári až máji.

42-násobné navýšenie finančných prostriedkov

Okrem iného informovala, že od roku 2003 do roku 2013 umožnili navýšiť viac ako 42-násobne finančné prostriedky na informačné systémy (IS) INVENTIO I a IS INVENTIO II neštandardne uzatvorená zmluva, nejednoznačne stanovené požiadavky na predmet plnenia zmluvy, nedôsledné uplatnenie metodických postupov pri riadení projektu, chýbajúca priebežná analýza posúdenia efektívnosti a hospodárnosti uzatvorenej zmluvy a jej dodatkov, nestanovenie celkovej ceny za predmet zmluvy a chýbajúca pevná štruktúra rozpočtu.

Plánovaný stav spustenia IS INVENTIO II do produkčnej prevádzky bol od 1.1.2013. Projekt mal byť pôvodne uvedený do prevádzky v roku 2010. Z finančných dôvodov ÚPV SR sa ukončenie projektu posúvalo. „Ku dňu ukončenia výkonu kontroly NKÚ nebol IS INVENTIO II v produkčnej prevádzke, najmä z dôvodu neúčinného projektového riadenia a časovo neobmedzených opráv závažných chýb, ktoré umožňovali ‚neukončený cyklus opráv,‘ pri ktorom nebolo možné získať funkčné dielo. ÚPV nemenoval zodpovedného gestora projektu INVENTIO II,“ uviedla Bieliková.

Z pôvodných 27 550,95 € na vyše milión?

Ako objasnila, ÚPV začal v roku 1998, na základe výsledku verejného obstarávania postupom rokovania bez zverejnenia vyvíjať s obchodnou spoločnosťou počítačový program určený na správu údajov o patentových prihláškach, udelených patentoch a zapísaných ochranných známkach s názvom Common Software. V roku 2003 z dôvodu rozširovania informačného systému realizoval rovnakým postupom verejné obstarávanie a na základe jeho výsledkov s tou istou obchodnou spoločnosťou 1. 10. 2003 uzatvoril zmluvu na vývoj a údržbu informačných systémov s novým názvom INVENTIO.

Predpokladaná cena bola 27 550,95 eura. Celková cena mala byť stanovená na základe rozsahu skutočne realizovaných prác podľa vystavených samostatných objednávok a jednotkových cien za hodinu. Od roku 2007 začala spoločnosť vyvíjať nový systém s pracovným názvom INVENTIO II. Skutočne vynaložené finančné prostriedky ÚPV podľa zmluvy a jej dodatkov dosiahli od 1.10.2003 do 30.4.2013 spolu 1 174 470,70 eura, z toho na IS INVENTIO I boli vynaložené finančné prostriedky na základe predmetnej zmluvy 226 345,16 eura a na IS INVENTIO II bola vynaložená suma 948 125,58 eura.

Nesúlad so zákonom o správe majetku štátu

Úrad ďalej tým, že neuplatnil voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania, nepostupoval v súlade so zákonom o správe majetku štátu. Významnou súčasťou kontroly bola oblasť zmluvných vzťahov. Preverovaním sa zistila nevýhodne uzatvorená dohoda o mlčanlivosti, informovala Bieliková. NKÚ okrem zistených nedostatkov definoval v protokole o výsledku kontroly sedem odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov a zlepšenie stavu v kontrolovanej oblasti. Na základe kontrolných zistení prijal ÚPV celkom 42 opatrení na ich odstránenie, plnenie ktorých bude NKÚ priebežne sledovať.

„Všetky odporúčania na riešenie zistených nedostatkov, odporúčania zo strany NKÚ, berieme v úrade s plnou vážnosťou. Zaoberáme sa nimi, no a NKÚ budeme v rámci dohodnutých termínov informovať o plnení príslušných opatrení,“ reagoval hovorca ÚPV Július Šípoš.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM