Jakub Forgács Rôzne

Učiteľka z UMB Marta Mácelová v rozhovore: Zaráža ma, že študenti neovládajú gramatiku

Hoci Marta Mácelová pracovala 30 rokov ako archeológ v banskobystrickom múzeu, nakoniec sa postavila do auly UMB, kde prednáša stovkám študentov. Ako si spomína na svoje začiatky a čo hovorí na úroveň nášho školstva?

Ilustračný obrázok k článku Učiteľka z UMB Marta Mácelová v rozhovore: Zaráža ma, že študenti neovládajú gramatiku
Zdroj: Dnes24.sk

Marta Mácelová (62) sa narodila v Kežmarku, ale prvý ročník ZŠ začala navštevovať v Beckove. Po maturite študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vedecký smer archeológia. Tridsať rokov potom pracovala v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici ako archeológ, kde obila záchranné a systematické výskumy v regiónoch Banská Bystrica a Zvolen.

Počas archeologických výskumov slovanských lokalít na Sliači a vo Zvolene a tiež pri výskume stredovekého opevnenia a mestského hradu v Banskej Bystrici pracovala s mladými ľuďmi, prevažne so študentmi stredných a vysokých škôl. V roku 2003 začala externe učiť na Katedre histórie, Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aby tam v septembri 2005 nastúpila na riadny úväzok.

Pri výbere školy vyhrala archeológia

Ako M. Mácelová povedala pre Bystrica 24, nepochádza z učiteľskej rodiny, ale jej sesternice a ich deti pracujú v hojnom počte v školstve. „Toto povolanie mi bolo blízke, pretože na základnej škole som mala výborné učiteľky, s niektorými doposiaľ udržujem kontakty. Druhú prihlášku na vysokú školu som si podala na učiteľskú kombináciu dejepis – francúzštinu, ale po prijatí na archeológiu to už bolo bezpredmetné,“ spomenula.

V múzeu podľa vlastných slov spolupracovala s učiteľmi všetkých typov škôl, pretože robila pre študentov prednášky a vyučovacie hodiny v expozícii i na školách, tiež v rámci Metodického centra robila prednášky z najstaršej histórie regiónu pre pedagógov.

Vianoce trávila opravovaním testov

Na svoje začiatky na katedre si vraj živo spomína, zvlášť na zimný semester 2005/2006, keď sa prvýkrát postavila v aule pred 260 študentov prvého ročníka. „Nevidela som ani do prvého radu, nieto ešte do posledného. Skúšanie v tom roku nemalo konca-kraja a ja som trávila Vianoce opravovaním 4000 otázok z testov 2 predmetov,“ zaspomínala si Mácelová, ktorá za tých 11 rokov prednášala okolo 1 600 študentom. Nie všetci však podľa jej slov štúdium brali vážne a mnoho ich opustilo brány ich fakulty už po prvom, resp. druhom ročníku.

„Práca pedagóga je náročná a v našej krajine stále nie je docenená. Ja mám toto povolanie rada, aj keď naplno som vstúpila do tejto sféry dosť neskoro. Snažím sa prepojiť svoje prednášky s poznatkami zo svojich výskumov a odovzdať svojím študentom maximum, hoci z ich strany nevidím rovnaký záujem,“ pokračovala so slovami, že najnáročnejšie je študentov zaujať, na seminároch upozorniť ich na formy a metódy výučby, ktoré budú môcť prakticky využiť vo svojej učiteľskej praxi. Z najkrajších zážitkov na katedre spomína na odborné exkurzie, na ktorých sa mohla so študentmi bližšie spoznať.

„Študentov vodíme po zaujímavých kultúrnych pamiatkach a výstavách nielen v rámci bývalého Československa, ale navštevujeme aj významné svetové galérie umenia, napríklad vo Florencii, Ríme, pamiatky UNESCO v Ravenne, Pizze, Benátkach, Krakove,“ vymenovala. Tieto spoločné prehliadky kultúrneho bohatstva Európy podľa nej umožňujú študentom i učiteľom utužiť vzájomné kontakty v oblasti spoločných záujmov o dejiny a kultúru. .

Mácelová: Študenti neovládajú gramatiku

„Z môjho pohľadu sa úroveň vysokoškolského vzdelávania v porovnaní s rokmi mojich štúdií znížila. Vplyv na túto skutočnosť majú rôzne faktory, medzi dôležité patria vysoké počty prijímaných študentov bez akéhokoľvek záujmu o zvolený študijný odbor,“ objasnila Mácelová s tým, že kým v období 70. rokov 20. storočia na vysokých školách humanitného zamerania študovali prevažne maturanti s výborným či chválitebným prospechom, dnes stačí maturita z akejkoľvek strednej odbornej školy a dostupnosť vzdelania podľa nej nepriniesla zvýšenie kvality.

Ako poznamenala, školstvu na Slovensku neprospievajú neustále zmeny v učebných osnovách, striedanie koncepcií v edukačnom procese už od základných cez stredné školy. „Zaráža ma najmä skutočnosť, že naši študenti neovládajú gramatiku, čo sa prejavuje v zúfalom počte gramatických chýb v písomnom prejave,“ doplnila.

Na záver nezabudla spomenúť, ako po práci najradšej oddychuje. „Relaxujem najmä v letných mesiacoch, prázdniny trávim v rodičovskom dome na Považí, s vnúčatami navštevujem pamiatky a múzeá na Slovensku, v Banskej Bystrici sa zúčastňujem na kultúrnych podujatiach,“ vymenovala Mácelová a dodala, že rada si počas dovoleniek v zahraničí pozrie antické pamiatky v Stredomorí (Kréta, Korzika, Turecko).

Čítajte tiež:

Učiteľka z banskobystrickej školy prehovorila: Toto je na mojej práci najnáročnejšie!

Bystrická učiteľka z najlepšie hodnotenej základky: Často sa boríme s nánosmi prekrútenej demokracie

Bystrická učiteľka v bielom plášti: Najkrajšie sú chvíle, keď deti odchádzajú domov vyliečené

Foto: archív Marty Mácelovej

Zdroj: Dnes24.sk

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie