Učitelia z Tatranskej už majú prácu, Okružná ďalej bojuje

Po tom, ako v máji banskobystrickí poslanci rozhodli z ekonomických dôvodov o zrušení základných škôl (ZŠ) Okružná a Tatranská, bolo banskobystrickému Školskému úradu doručené rozhodnutie ministerstva školstva o vyradení týchto škôl zo siete. V prípa

Monika Obrtalová

Školy budú zrušené k 31. augustu. Podľa vedúceho Školského úradu Stanislava Kútika pripravovali súbežne s podaním žiadosti na ministerstvo kroky, ktoré je potrebné zrealizovať po zrušení. „A to boli kroky so zamestnancami, žiakmi, budovami a materiálom,“ vysvetlil. Na ostatné školy plánovali umiestniť čo najväčší počet zamestnancov rušených ZŠ. Škola na Tatranskej v Sásovej podľa Kútika s úradom veľmi dobre spolupracovala, a tak väčšina pracovníkov má nové miesta.

„Takže, zo 42 zamestnancov na ZŠ Tatranská máme neumiestnených sedem, a z toho dvaja odmietli ponúknuté miesta,“ konštatoval Kútik. Iná situácia je však na ZŠ Okružná na Fončorde, kde podľa slov Kútika pasivitou vedenia školy a hlavne dezinformáciou medzi zamestnancami niektorí odmietali ponúknuté miesta. „Z 25 zamestnancov máme zatiaľ umiestnených sedem. Ostatní zvolili takú vyčkávaciu taktiku a zasa určitá časť odmietla ponúknuté miesta.“

Riaditelia ostatných banskobystrických škôl pritom dostali pokyn zo Školského úradu, aby zamestnávali v prvom rade učiteľov a nepedagogických zamestnancov z dotknutých škôl. Vzhľadom na to, že pracovné miesta boli aj odmietnuté, vedenia škôl sa zariadili tak, aby mali pozície k septembru obsadené. „Môže sa stať, že niektorí zamestnanci zo ŽŠ Okružná nebudú mať možnosť sa zamestnať na ZŠ,“ konštatoval Kútik.

„Vedenie školy nezavádzalo zamestnancov školy, zamestnanci školy boli oboznámení so všetkými informáciami a skutočnosťami, ktoré sa týkali zrušenia školy,“ uviedla riaditeľka Okružnej Božena Hrdinová. Podľa jej ďalších slov Kútik sám na stretnutí so zamestnancami školy vždy zdôrazňoval, že ide iba o návrh na zrušenie ZŠ a škola bude zrušená až po vyradení zo siete škôl. Riaditeľky oboch škôl budú dávať výpovede k 31. augustu, pričom riaditeľka Tatranskej vyhrala výberové konanie a bude zastávať rovnaký post na škole Pieninská.

Pokiaľ ide o uvoľnené budovy škôl, Kútik priblížil, že v prípade Tatranskej, vzhľadom na jej lokalitu a veľkosť, predpokladali, že v čase recesie nebudú môcť rátať s odpredajom. Do prenájmu sem pôjde viac subjektov, napríklad aj mestská polícia. Na budovu ZŠ Okružná bola vypísaná verejná obchodná súťaž. Do 1. kola sa neprihlásil nikto, vypísané bude druhé kolo. Cieľom racionalizácie bolo znížiť počet budov, pretože ich kapacita prekračovala naplnenosť.

Zo 14 banskobystric­kých ZŠ sa tak mesto rozhodlo zrušiť dve. Odbudnú tak prevádzkové náklady aj starostlivosť o budovy. Proces racionalizácie mal podľa Kútika nastať už minimálne pred piatimi či šiestimi rokmi, nakoľko od roku 2000 poklesol do školského roka 2011/12 počet žiakov o viac ako 4600. Mesto tak dostávalo aj menšie finančné prostriedky z ministerstva a nemalo na financovanie školstva. Kútik dodal, že teraz sa zameriavajú na vnútornú racionalizáciu a riaditelia dostali pokyn efektívne vytvárať pracovné miesta a nevytvárať straty.

bystrica24.sk/tasr

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.