Stanovisko viceprimátorky k téme poplatkov za školy

Problematika zvyšovania poplatkov a daní je veľmi citlivá, pretože sa dotýka širokej verejnosti a pocíti to vždy každá domácnosť aj keď v inom rozsahu. K úprave VZN o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia už došlo minulý rok s platnos

Monika Obrtalová

Zvyšovanie finančnej záťaže bez zadefinovania použitia vybraných poplatkov nie je cesta, ktorú by som ako viceprimátorka, ale aj matka dvoch detí vedela bez výhrad podporiť. O to viac ma mrzí článok-reklamný text v novinách Banskobystrické Echo zo dňa 2.3.2012, kde autor článku Peter Strelec negatívne hodnotí cez ústa predsedu komisie MsZ pre školstvo a šport pána poslanca Plavuchu, môj prístup pri riešení tak závažnej problematiky, ako je zvyšovanie poplatkov v materských školách a školských zariadeniach. V článku sa uvádza, že som hlasovala v tejto otázke kladne, teda za zvýšenie poplatkov. Chcela by som však uviesť veci na pravú mieru.

Nie som členom komisie (ako viceprimátorka mám úlohu koordinovať prácu komisií) a tak ako každý občan mám právo sa zúčastniť zasadnutia, ale nemám právo hlasovať. Navyše, inkriminovaného zasadnutia som sa vôbec nezúčastnila (mala som iné pracovné povinnosti), čo vylučuje aj moje prípadné vyjadrenia k tejto veci na zasadnutí komisie. Naopak, pri riešení uvedeného problému budem určite presadzovať, aby sa tým rodičom, ktorí majú finančné problémy, zvýšené náklady kompenzovali.

„Mesto musí hľadať rezervy vo svojom rozpočte a nie v peňaženkách občanov Banskej Bystrice,“ tento názor prezentoval aj predseda nášho poslaneckého klubu Martin Turčan, ktorý v úvodnom slove k tomuto bodu rokovania odmietol navrhovaný postup a dožadoval sa informácie ako by mali byť financie použité. Zvýšením poplatkov by došlo k navýšeniu príjmov o približne 50 tisíc EUR, no bez toho aby boli viazané na konkrétny účel, ide podľa neho o nekoncepčné riešenie. Ako predseda klubu uviedol, nárast príjmov v tejto kapitole, nie je ani zapracovaný v rozpočte mesta pre rok 2012. Ak malo vedenie mesta zámer použiť uvedené zdroje na zvýšenie miezd učiteľov, malo svoju požiadavku zapracovať do návrhu rozpočtu ešte v decembri minulého roka a v prvom rade hľadať zdroje u seba.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.