Prvé skúšky dospelosti v Bystrici. Pred 160 rokmi maturovali iba dvaja žiaci

Ústne maturity už onedlho čakajú stovky bystrických študentov. My sme sa vrátili v čase do doby, kedy sa pod Urpínom so skúškou dospelosti iba začínalo. Nielen, že maturovalo iba zopár žiakov, nechýbali medzi nimi ani známe mená.

Jakub Forgács

Po povýšení banskobystrického gymnázia na osemtriedne c. k. Vyššie gymnázium 6. septembra 1854, pripadli prvé ústne maturitné skúšky na rok 1856. Uskutočnili sa 26. a 27. septembra za predsedníctva vysoko dôstojného pána kanonika, školského radcu a inšpektora dr. Jozefa Kozáčeka. Vedľa zástupcu biskupského úradu boli v maturitnej komisii riaditeľ gymnázia Matej Jakub Ružička, triedny 8. triedy Václav Karol Zenger a nemčinár Norbert Hajnovský.

Keďže v tom roku išlo o skúšobný akt, z celkového počtu šesť žiakov ôsmej triedy maturovali iba dvaja. V nasledujúcom roku prebehli maturity v dňoch 6. – 9. augusta 1857 za prítomnosti dr. Kozáčeka a biskupa Štefana Moysesa. K ústnym skúškam bolo prihlásených deväť žiakov najvyššej triedy a jeden externista. Všetci boli spôsobilí k univerzitnému štúdiu. Z maturantov uvedieme aspoň dve mená známych Bystričanov – Jána Loványiho a Jána Oleríniho.

Počet maturujúcich študentov bol aj v nasledovných rokoch pomerne nízky, v roku 1858 iba štyria, v roku 1859 jedenásť (v tom roku zmaturoval aj neskorší významný profesor banskobystrického gymnázia Jozef Loos). V roku 1862, z počtu 16 maturantov, je známym tiež budúci profesor Jozef Puschmann a duchovný Andrej Trúchly. V roku 1863 už maturovalo až 23 žiakov najvyššieho ročníka. Potom sa ich počet už ustálil.

Čítajte tiež:

Najstaršie miestne názvy v Bystrici: Odkiaľ sa vzali Karlovo, Hušták či Banoš?

Bitka, ktorá vymanila Slovensko z područia Uhorska. Vedeli ste, že sa odohrala medzi Bystricou a Zvolenom?

Erotické podniky, kolkárne aj niekoľko kúpeľov… Medzi vojnami sme v Bystrici zažili nebývalý rozkvet

Keď baníctvo v Bystrici nahradil priemysel. Meštiansky cukrovar aj celožupná poisťovňa v meste

V hostincoch do signálu zvona aj zakázaný hazard…Ako sa pred stovkami rokov bavili Bystričania?

Foto: ilustračné

Zdroj: Permon.eu

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.