Jakub Forgács Správy

Poznáte Bystricu a chcete pracovať pre mesto? TOTO miesto je aktuálne voľné

Mesto hľadá posilu na voľné pracovné miesto. Čo musia spĺňať záujemcovia?

Ilustračný obrázok k článku Poznáte Bystricu a chcete pracovať pre mesto? TOTO miesto je aktuálne voľné
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: referent/ka Turistického informačného centra. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informovalo na oficiálnom webe mesta.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria

 • VŠ I.,II. stupňa, príp. SŠ v odbore cestovný ruch,
 • znalosť jedného cudzieho jazyka podmienkou.

Požadovaná prax

 • prax v odvetví cestovného ruchu minimálne 2 roky podmienkou,
 • prax sprievodcu cestovného ruchu výhodou.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou

 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
 • vodičský preukaz skupiny „B“ výhodou,
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Druh práce a stručná charakteristika

Zber a aktualizácia informácií o turistických cieľoch a zaujímavostiach Banskej Bystrice a jej okolia a ich poskytovanie návštevníkom aj v cudzom jazyku, aktualizácia dát pre web, spolupráca na tvorbe podkladov pre propagačné materiály mesta a na príprave a propagácii kultúrnospolo­čenských a športových podujatí, predaj suvenírov a vstupeniek na podujatia, práca s registračnou pokladňou a v požičovni elektrobicyklov, spolupráca so subjektmi CR v regióne, a pod.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta

Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).

Ako sa píše na webe, bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača:

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: október 2020

Pracovisko: Turisticko informačné centrum, 29. augusta 37, Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 09.10.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, telefón: 048/4330 124, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie