Jakub Forgács Správy

Potrebujete sa zbaviť nebezpečného odpadu? HARMONOGRAM zberu v Bystrici

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 treba rátať aj s novými opatreniami.

Ilustračný obrázok k článku Potrebujete sa zbaviť nebezpečného odpadu? HARMONOGRAM zberu v Bystrici
Zdroj: TASR

Jarný zber nebezpečného odpadu z domácnosti prebehne 16. a 23. mája 2020. Informuje o tom Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev na oficiálnom webe mesta.

Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať: autobatérie a batérie; farby; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; fotopapier, chemicky znečistené vody; pesticídy a insektícídy; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; odpady s obsahom nebezpečných látok a pod.

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 žiadame každého, kto chce v uvedenom termíne odovzdať nebezpečný odpad počas mobilného zberu, aby si chránil tvár rúškom a dodržiaval minimálny rozostup 2 metre od ostatných obyvateľov,“ píše sa na stránke.

„Zároveň Banskobystričanov žiadame o trpezlivosť. Nevytvárajte skládky odpadu na miestach zberu! V stanovenom termíne, prosím, počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o.,“ uvádza sa s tým, že mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť.

Zberový okruh č. 1: 16.05.2020

Trasa A – Boxer

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Jána Švermu parkovisko pri rešt. Úsvit 7.30 – 7.45
Internátna parkovisko pri stredisku Astra 7.50 – 8.05
Slnečná pred byt. domami č. 2 – 4 8.10 – 8.25
Internátna otočka MHD 8.30 – 8.45
Tulská bývalá otočka MHD 9.40 – 9.55
Moskovská pri zastávke MHD 10.00 – 10.10
Oremburská pri nákupnom stredisku 10.15 – 10.30
Mládežnícka rešt. Mladosť – parkovisko 10.35 – 10.50
Okružná parkovisko pri čistiarni 11.30 – 11.40
Spojová parkovisko pri stred. Šalgotarián 11.45 – 12.00
Trieda Hradca Králové pri zastávke MHD (obchod) 12.10 – 12.25
Gaštanová parkovisko pred ZŠ 12.40 – 12.55
Mlynská križovatka na Čiertolí 13.10 – 13.20
Lúčičky 26   13.25 – 13.40

Trasa B – FL6

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Na Graniari Astrová (zber. miesto sep. odpadu) 7.30 – 7.45
Azalková 7.50 – 8.05
Jána Bakossa medzi byt. domami č. 42 – 44 8.20 – 8.40
Severná parkovisko pri drev. obchode 8.45 – 9.05
Ľuda Ondrejova parčík 9.10 – 9.30
Jakubská cesta pri pohostinstve 9.35 – 9.55
Nový Svet bývalá otočka MHD 10.00 – 10.15
Uľanská cesta oproti kostolu 10.20 – 10.35
M. Rázusa 23 – Fortnička   10.55 – 11.10
J. Cikkera – F. Švantnera križovatka pri divadle 11.15 – 11.25
Mičinská cesta 32 parkovisko 11.30 – 11.50
Golianova – Uhlisko oproti ZŠ 11.55 – 12.15
Viestova – Uhlisko parkovisko oproti požič. Intersonic 12.20 – 12.30
Trieda SNP pred ZŠ 12.35 – 12.50
Trieda SNP oproti športovému gymnáziu 12.55 – 13.10

Zberový okruh č. 2: 23.05.2020

Trasa C – Boxer

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Strmá – Rudlová pohostinstvo (pod zvonicou) 7.30 – 7.50
Hlboká č. 1 parkovisko pri obchode 7.55 – 8.15
Ďumbierska obchodné stredisko Obušok 8.20 – 8.40
Belveder pri detskom ihrisku 8.50 – 9.05
Poľná – Malachovská cesta potraviny Stupy 9.40 – 10.00
Poľná pri garážach oproti ZŠ Mládežnícka 10.00 – 10.15
Bernolákova oproti byt. domu č. 9 (parkovisko) 10.20 – 10.35
Radvanská oproti byt. domu č. 2 (parkovisko) 10.35 – 10.50
Rudlovská cesta pohostinstvo „Na rázcestí“ 11.30 – 11.40
Tatranská parkovisko domy č. 2, 4, 6 11.45 – 12.00
Tatranská parkovisko pred Saleziánmi 12.05 – 12.20
Starohorská medzi byt. domami č. 38 – 40 12.25 – 12.40
Rudohorská zast. MHD pri potravinách IDA 12.45 – 13.00

Trasa D – FL6

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
A. Sládkoviča parkovisko pri pošte 7.30 – 7.45
Pršianska terasa oproti zast. MHD Medená 7.50 – 8.00
Podháj za ihriskom (IBV) 8.05 – 8.20
Podháj pri byt. dome č. 43 (ihrisko) 8.25 – 8.40
Čerešňová oproti zastávke MHD 8.45 – 9.00
Rakytovce oproti obchod. stredisku 9.10 – 9.25
Cesta k nemocnici dvor byt. domov č. 35 9.50 – 10.05
Pieninská otočka MHD 10.15 – 10.30
Kráľovohoľská pod obch. stredisko SALVE 10.35 – 10.55
Senická cesta otočka MHD 11.10 – 11.30
Šalkovská cesta parkovisko pri pohostinstve 11.45 – 12.05
Iliašská cesta bývalé potraviny (orient. č. 86) 12.30 – 12.45

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môžete ako občan mesta Banská Bystrica bezplatne odovzdať celý rok na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica; tel. 048 – 471 25 25 (smer na Iliaš/ Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu).

Prevádzkové hodiny: pondelok – štvrtok od 7:00 do 15:30 v čase mobilného zberu v sobotu (16.05. a 23.05.2020) od 8:00 do 13:00.

„Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest od fyzickej osoby. Kontaktujte spoločnosť oprávnenú RÚVZ na likvidáciu azbestu,“ dodáva Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM