Správy

Posýpanie chodníkov aj údržba zelene. Vďaka týmto ľuďom je v Bystrici krajšie a čistejšie

Podnik medzitrhu práce každoročne poskytuje intervencie v prospech začleňovania na trh práce pre 40 až 80 klientov, ktorí dostanú príležitosť na zapracovanie sa priamo v praxi počas dohodnutej doby.

Ilustračný obrázok k článku Posýpanie chodníkov aj údržba zelene. Vďaka týmto ľuďom je v Bystrici krajšie a čistejšie
5
Galéria

Mesto pod Urpínom má ďalší sociálny podnik, ktorého prioritou je poskytovanie spoločensky prospešných služieb s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre znevýhodnené, zraniteľné osoby a umožniť im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti. Je ním Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, nezisková organizácia, zriadená mestom Banská Bystrica.

Podľa jeho riaditeľky Mileny Makovej už od roku 2012 realizujú aktivity zamerané na dočasné podporované zamestnávanie najmä marginalizovaných skupín obyvateľov a zdravotne postihnutých. Podnik medzitrhu práce každoročne poskytuje intervencie v prospech začleňovania na trh práce pre 40 až 80 klientov, ktorí dostanú príležitosť na zapracovanie sa priamo v praxi počas dohodnutej doby.

Uplatnenie pre desiatky nezamestnaných

„Za posledné dva roky sa zo stovky klientov, ktorí vykonávali verejnoprospešnú činnosť v našom podniku, podarilo uplatniť na trhu práce 43 nezamestnaným,“ konštatovala Maková.

Podľa nej okrem vytvárania a poskytovania príležitostí znevýhodneným osobám zamestnať sa a získavať pracovné návyky, ich nezisková organizácia poskytuje tiež individuálne, ale i skupinové sociálne, kariérové poradenstvo a tréningy smerujúce k zvýšeniu motivácie pri hľadaní zamestnania.

Údržba zelene aj čistenie žľabov

„Som rád, že v našom meste funguje táto organizácia, samospráva jej činnosť podporuje. Okrem toho, že ľuďom, ktorí majú problém nájsť si prácu, pomáha začleniť sa, je veľmi nápomocná pre mesto. Či už je to natieranie zábradlí, úprava okolia alebo čistenie a posýpanie chodníkov v zime. V dnešnej dobe je veľký problém s nedostatkom pracovnej sily, a preto činnosť organizácie Šanca pre všetkých považujem za veľkú výhodu, najmä v krízových situáciách,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.

V letnej sezóne podnik zabezpečuje napríklad údržbu verejnej zelene, a to najmä kosenie a hrabanie trávy a opadnutého lístia. Zároveň poskytuje služby v oblasti drobných stavebných prác ako kladenie zámkovej dlažby, čistenie žľabov, rigolov či obnovu povrchovej úpravy dopravných zariadení, ktoré sú v majetku mesta.

V OBRAZOCH: Sociálny podnik Šanca pre všetkých pomáha zamestnancom i mestu
5
Galéria
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie