Poslanci rozhodli: V Bystrici pribudne fontána, státisíce pôjdu na obnovu cintorína

Balík peňazí bol pôvodne určený na investície v materských školách. Prečo bystrickí poslanci odklepli zmenu jeho účelu?

Jakub Forgács

Na vybudovanie fontány v parku pred banskobystrickým magistrátom pôjde 85 000 eur a na obnovu cintorína z prvej svetovej vojny, ktorý je v časti mesta Majer, 215.000 eur. Rozhodli o tom v utorok mestskí poslanci, ktorí na svojom zasadnutí schválili návrh na zmenu účelu použitia fondu minulých rokov. Je tak zrejmé, z akých mestských zdrojov budú oba plánované projekty financované.

Ako uvádza dôvodová správa, pôvodný účel fondu minulých rokov sa týkal vyvolaných investícií v materských školách v sume 300 000 eur. „Zmenu účelu použitia fondu minulých rokov je potrebné realizovať preto, že prostriedky pôvodne schválené na vyvolané investície v materských školách nie je podľa ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť zo zdroja fondu minulých rokov, pretože išlo o výdavky bežného charakteru. Uvedené prostriedky je možné použiť za predpokladu, že zmenu ich účelu schváli mestské zastupiteľstvo,“ zdôvodňuje správa.

Ako sa v nej tiež uvádza, schválenie zmeny účelu použitia tohto fondu nemá dosah na celkovú sumu príjmov a výdavkov rozpočtu. Pôvodne schválené prostriedky boli zapojené do rozpočtu mesta na tento rok. Zmenou ich použitia dôjde iba k presunom v rámci výdavkovej časti. Je to plne v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery cintorína z prvej svetovej vojny v časti mesta Majer!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame