Petardy a ohňostroje zatiaľ schovajte. V Bystrici môžu búchať až na prelome rokov!

Zásobili ste sa na v závere roka zábavnou pyrotechnikou? Dajte si bacha, za jej používanie v nesprávnom čase vám hrozí pokuta!

Jakub Forgács

V závere roka s prichádzajúcim Silvestrom si niektorí obyvatelia Banskej Bystrice neuvedomujú, že používaním pyrotechniky porušujú platné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta a hrozí im pokuta. Upozorňuje na to druhý viceprimátor Banskej Bystrice Martin Turčan.

V apríli tohto roka mestskí poslanci schválili VZN, ktoré reguluje a výrazne obmedzuje používanie pyrotechniky na území mesta a stanovuje jasné pravidlá. Predkladal ho vtedy práve Turčan.

„Sú jasne stanovené miesta, kde za žiadnych okolností nie je možné používať pyrotechnické výrobky, a to v okruhu 200 metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební, cintorínov, krematória, karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Pyrotechniku je možné na území mesta používať len počas Silvestra, teda 31. decembra príslušného kalendárneho roka, v čase od 12:00 do 01:00 nasledujúceho dňa a 1. januára v čase od 12:00 do 22:00,“ zdôrazňuje druhý viceprimátor.

Okrem tohto obdobia pyrotechniku môžu ľudia používať len v čase od 16:00 do 22:00 a aj to len v prípadoch, keď ide o významné podujatia v meste pod Urpínom. Ohlasovacia povinnosť platí pre každého. Mestský úrad v prípade, že akciu nepovolí, oznámi to žiadateľovi aj s odôvodnením.

„Slušných a lojálnych občanov sme týmto VZN nijako neobmedzili. Snažili sme sa zasiahnuť voči prípadom, ktoré sme videli v praxi. Išlo o situácie, keď napríklad mládež hádzala petardy z balkónov a tá vybuchovala pri prechádzajúcich občanoch, alebo situácie, keď pyrotechniku hádzali ľuďom rovno pod nohy. Prekážalo mi tiež, že trpeli malé deti a zvieratá. Počet psíkov, ktorí vyplašení ušli svojim majiteľom zo záhrad alebo počas venčenia, bol už neúnosný. VZN dáva možnosť tento stav komplexne regulovať a zaviesť poriadok v meste i na sídliskách,“ dodáva Turčan.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery vianočnej atmosféry v uliciach nočnej Bystrice!

Zdroj: TASR

Odporúčame