Zuzana Vajayová Rôzne

Konferencia Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku už po desiatykrát

Jubilejná 10. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná cicavcom sa bude konať 14. – 15. októbra 2011 v priestoroch Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene.

Ústav je aj jedným z troch organizátorov, popri Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky a Katedre ekológie a biológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela.

Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1994 a odvtedy sa konferencie usporadúvajú prakticky každý druhý rok v rovnakom jesennom termíne. Účastníci, ktorými sú pracovníci vedeckých a výskumných inštitúcií, pedagógovia, ochrancovia prírody a poľovní biológovia si počas nich vymieňajú poznatky získané z výskumu cicavcov a pri praktickej ochrane biotopov cicavcov.

Tohtoročný program je bohatý – spolu 25 prednášok, okrem nich 5 posterových prezentácií; tradičné premietanie diapozitívov a videofilmov, blok Jubileá osobností, nebude chýbať ani slávnostný raut. Organizátori zaradili do programu aj dva workshopy – jeden venovaný zubrovi hrivnatému na Slovensku, druhý nazvali Ako ďalej konferencia?

Zo zaujímavých prednášok vyberáme: Fosílna fauna v jaskyniach v Novom (Belianske Tatry), Zhrnutie poznatkov o výskyte netopierov v štôlňach Kováčov pri Štúrove, Konec zimování netopýrů v bunkrech Hlučínska? Myš kopčiarka v prírodných ohniskách nákaz na Slovensku, Bobor vodný, K otázke invázneho správania sa živočíchov na príklade cicavcov, Monitoring kamzíka alpského vo Veľkej Fatre 2011.

Organizátori sa tešia na jubilejný 11. ročník tohto podujatia v októbri roku 2013.

Zdroj: Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM