Katarína Reiterová Rôzne

Žiarske gymnázium druhé najlepšie. Ako skončili iné školy?

Inštitút INEKO zverejnil štúdiu, v ktorej sa zameral na mapovanie úrovne stredných škôl na Slovenku. V rámci kraja sa žiarske Gymnázium Milana Rúfusa umiestnilo na druhom mieste. Ako skončili iné školy?

Ilustračný obrázok k článku Žiarske gymnázium druhé najlepšie. Ako skončili iné školy?
Foto: Marcel Páleš / Zdroj: Dnes24.sk

Podľa štúdie Inštitútu INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je druhou najlepšou školou v BBSK žiarske gymnázium s počtom bodov 64,4. V rámci celoslovenského rebríčka sa umiestnili na 32 mieste. Najviac bodov – 78,1, získala Spojená škola – Gymnázium v Bratislave. „Tento výsledok nás, samozrejme, veľmi teší, aj keď, na druhej strane, nemôžeme povedať, že by nás prekvapil,“ povedala nám riaditeľka žiarskeho gymnázia Dana Paálová.

Žiarske gymnázium dlhodobo dosahuje mimoriadne dobré výsledky v prijímaní žiakov na vysoké školy. V externej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch takisto je vždy nad celoštátnym priemerom. Aj toto boli indikátory, ktoré INEKO zvolilo na porovnanie kvality.

Dobré umiestnenie zaväzuje

Dobré umiestnenie v štúdii INEKA odráža, podľa riaditeľka Paálovej, snahu vyučujúcich a vedenia školy o kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. „Je odrazom pozornosti, ktorú venujeme moderným pedagogickým trendom, práci s talentovanou mládežou aj spolupráci s rodičmi a rôznymi regionálnymi aj nadregionálnymi inštitúciami.“

Niet pochýb o tom, že Gymnázium Milana Rúfusa je moderná škola a prijíma vznik porovnávacej štúdie veľmi pozitívne. „Zároveň nám všetkým ukázalo, že trend, ktorý škola nastúpila, je zvolený dobre. Sme veľmi radi, že aj takto objektívne a nestranne, sa informácia o kvalite našej školy dostáva k rodičom a žiakom,“ dopĺňa riaditeľka, ale zároveň štúdiu INEKA kritizuje: „Uvítali by sme lepšie nastavenie niektorých indikátorov. Možno by bolo dobré preferovať nielen kvantitatívne ukazovatele (aj keď tie sa dajú najjednoduchšie interpretovať).“

Paálová: INEKO mal brať do úvahy aj iné ukazovatele

„Nás osobitne mrzí napríklad to, že pri tvorbe štúdie boli zohľadnené len dve súťaže v gescii EXAM-u. Je veľa ďalších, ktoré majú celoštátnu pôsobnosť a je v nich rovnocenná šanca pre školy zapojiť sa a prejsť cez jednotlivé postupové kolá. Ide napríklad o predmetové olympiády, stredoškolskú odbornú činnosť… Gymnázium Milana Rúfusa v nich dosahuje stabilne výborné úspechy aj na celoštátnej úrovni. Napriek tomu práve v ukazovateli súťaží naša škola mala nižšie hodnotenie,“ hovorí ďalej o svojich výhradách k štúdií INEKA.

Tí, čo činnosť Gymnázia Milana Rúfusa poznajú, ale vedia, že práve práci s talentovanou mládežou venujú veľkú pozornosť, čo dokazujú aj výsledky. „Ako ďalší relevantný ukazovateľ by sme navrhli hodnotiť zapojenie sa školy do rôznych projektov a mobilít, alebo organizovanie dobrovoľníckych aktivít. Aj tieto indikátory hovoria totiž o kvalite školy,“ uzatvára tému hodnotenia škôl na Slovensku riaditeľka gymnázia, ale zároveň dodáva, že výsledky ich povzbudzujú k ďalšej činnosti a snahe zlepšovať kvalitu ich práce. „Aj naďalej budeme pozorne sledovať všetky výsledky v hodnoteniach kvality škôl. Veríme, že vďaka práci našich pedagógov, budú aj naďalej vyznievať pre Gymnázium Milana Rúfusa pozitívne.“

Čo ďalšie školy v našom regióne?

Do rebríčka INEKA sa dostali aj tri stredné odborné školy v našom regióne, a to Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici (64 bodov), ktorá v rebríčku v BBSK obsadila siedme miesto a hneď za ňou sa umiestnila Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši – Hámroch (63 bodov). Treťou školou je SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici (61 bodov), ktorá skončila na 12 mieste v kraji. V rámci celého Slovenska skončila kremnická škola na 55 mieste, škola v Hodruši na 68 a škola v Štiavnici na 86 mieste.

Žiarski gymnazisti v rámci mimoškolských aktivít pomáhajú deťom z bystrickej onkológie. Viac v článku TU.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM